یکشنبه 10 نوامبر 13 | 11:34

روایت «پدرخوانده حقوق بشر»

این کتاب مجموعه مقالاتی درباره نقش آمریکا در شرارت‌ها و جنگ افروزی‌های دنیا را گردآوری کرده است‌.


در سال‌های پس از پیروزی انقلاب کتاب‌های پرشماری با موضوع آمریکا ستیزی در سراسر جهان منتشر شده است،‌ اگرچه شمار انتشار این کتاب‌ها‌ در ایران فراوانی بیشتری به لحاظ سابقه تاریخی ستم‌های آمریکا بر ملت ایران دارد،‌ اما در کشورهای دیگر دنیا از جمله مصر،‌ الجزایر،‌ کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز تعداد این کتاب‌ها قابل توجه است.

«پدر خوانده حقوق بشر» یکی از کتاب‌هایی است که در سال‌های اخیر در زمینه آمریکاستیزی در ایران منتشر شده است‌، این کتاب که در واقع مجموعه مقالاتی درباره نقش آمریکا در شرارت‌ها و جنگ افروزی‌های دنیا را گردآوری کرده است‌، از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در سال 1383 منتشر شده است.

139208190943581071505135

در این کتاب، عمدتاً به نقش آمریکا در شرارت‌ها و جنگ افروزی‌های دنیا، فروش تسلیحات به تروریسم، حمایت از تروریسم دولتی رژیم اشغالگر قدس، تربیت و تعلیم دیکتاتورها و جلادان حاکم بر کشورهای جهان سوم ، فشار بر مخالفان نظام سرمایه‌داری ، محدودیت اقلیت‌ها در آمریکا ، استفاده از مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی برای به هم ریختن افکار عمومی و نشر اطلاعات کاذب، نفوذ در سازمان‌های بین‌المللی و نادیده گرفتن و لغو معاهدات جهان و تولید سلاح‌های کشتار جمعی و … پرداخته شده است.

مباحث مذکور، نمونه‌هایی از فقر منطق عقلانی در نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی و نشان دهنده شرارت‌های یک دولت مستبد جهانی در پس نقاب فریبنده دموکراسی، آزادی، توسعه و حقوق بشر است.

همچنین در این کتاب به مسئله دخالت آمریکا در نقاط مختلف جهان نظر دارد. کتاب به مقطع تاریخی دو نظریه در روابط بین‌الملل و نتایج عملی آنها معطوف است، وحوزه تاریخی این دو نظریه عمری دویست تا سیصد سال دارد. این فرآیند تاریخی که از سیاست قایق‌های توپدار کشورهای استعمارگر و در رأس آن، روباه فرتوت استعمارگر انگلیس آغاز می‌شود، با سیاست «چماق دموکراسی» به دوران مابعد مدرنیته می‌رسد که در رأس آن ، اخلاف آمریکایی این روباه قرار دارند.

سیاست قایق‌های توپدار، یادآور دخالت‌های غیر انسانی انگلستان در قرن 18 و 19 در سرکوبی کشورها و جنبش‌هایی بود که در مقابل خواسته‌های این دولت استعماری مقاومت نشان می‌دادند.

کتاب در 3 بخش تنظیم شده است،‌ بخش نخست دولت شرور و دموکرات مستبد نام دارد و در دو فصل با عناوین «همه چیز برای اسرائیل» و «نهادینه کردن شرارت و تعلیم اشرار» خلاصه شده است. بخش دوم کتاب «از سیاست قایق‌های توپدار تا بازی چماق دموکراسی و حقوق بشر» نام دارد که شامل دو فصل با عناوین «ایران، کابوسی برای امپراطوری» و «افول تمثال امپراطوری مدرنیته» است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: