دوشنبه 11 نوامبر 13 | 12:46

مساله فیس‌بوک مساله‌ساز در مدیریت رسانه

سرمقاله این شماره ماهنامه با عنوان «مساله فیس بوکِ مساله ساز» به قلم فرشاد مهدی پور نگاشته شده و به برخی موضوعات درباره مباحث اخیر درباره رفع فیلتر این شبکه اجتماعی پرداخته شده است.


شماره جدید ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه در 100 صفحه منتشر شد.

مدیریت رسانه

در این شماره مقالاتی با موضوع بررسی برخی ابعاد شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

سرمقاله این شماره ماهنامه با عنوان «مساله فیس بوکِ مساله ساز» به قلم فرشاد مهدی پور نگاشته شده  و به برخی موضوعات درباره مباحث اخیر درباره رفع فیلتر این شبکه اجتماعی پرداخته شده است.

«نقش رسانه های اجتماعی در پیشبرد برنامه های توسعه کشور در افق1404»، «مطالعه عمیق در تکنولوژی های عصر نوین رسانه های اجتماعی و نقش آن در کسب و کار»، «بررسی اثرات مثبت و منفی فیس بوک»، «بررسی نقد اخلاقی من و تو پلاس» از دیگر مقالات این شماره مرتبط با موضوع شبکه های اجتماعی است.

در این شماره ماهنامه مدیریت رسانه مقالات دیگری با این عناوین نیز منتشر شده است: «ضرورت توجه به آینده پژوهی در تکنولوژی های ارتباطاتی، مفهوم جایگاه و ویژگی اداره نیروی انسانی در رسانه»، «فن آوری و مدیریت رسانه» و «تخصصی سازی در رسانه:برسنامه سازی برای مخاطبان خاص و اقلیت ها به جای مخاطبان گسترده» و «شرایط محیطی و مدیریت رسانه ای و ارتباطاتی در میدان جنگ نرم».

فرشاد مهدی پور، قاسم صفایی نژاد، حمیدرضا معیری، احسان کریمی میبدی، رامین شمسایی نیا، مژده کردی، مهسا رمضانی، حسین ذوالقدر، مرتضی قاسم زاده عراقی، مهدی عظیم مزرجی، حسین بنی فاطمه و سعید باقری همکاران تحریریه و نویسندگان این شماره ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: