دوشنبه 11 نوامبر 13 | 12:40

شرط عجیب یک وزارتخانه برای استخدام

…در صورت هرگونه تغییر در احکام کارگزینی حق هرگونه اعتراض و شکایت در مراجع قانونی را از خود سلب می کنند.


بر اساس گزارش کارشناسان یک نهاد نظارتی که بر اساس شکایت تعدادی از کارمندان یکی از وزارتخانه های اقتصادی صورت گرفته، مشخص شده که بر اساس متنی که نیروهای دارای قرارداد انجام کار مشخص باید برای تبدیل وضعیت به پیمانی تکمیل و آن را ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی کنند، کارمندان مذکور رسما تعهد می کنند در صورت هرگونه تغییر در احکام کارگزینی حق هرگونه اعتراض و شکایت در مراجع قانونی را از خود سلب می کنند.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: