دوشنبه 11 نوامبر 13 | 14:42

كاش به ما خس و خاشاك گفته بوديد…

كبری آسوپار

روحانی در جلسه دیروز مجلس و در حالی که در مقام گفتن از اهمیت رأی مردم بود، تلویحاً فقط کسانی را «مردم» خطاب کرد که به او رأی داده‌اند و باقی را تلویحاً با الفاظی خطاب کرد که هم توهین به سایر کاندیداهای انتخابات و هوادارانشان و رأی‌دهندگان به آن‌ها بود…


کبری آسوپار – رئيس دولتي كه اصلي‌ترين شعار او اعتدال بوده است و در همان اولين نشست خبري‌اش بعد از منتخب شدن كه هنوز دولت را تحويل نگرفته بود، خود را رئيس‌جمهور همه ملت ايران ناميد، روز گذشته در خانه ملت و در مقابل نمايندگان مردم، همه مردمي را كه به او رأي نداده بودند، خشونت‌طلب و افراطي و خودرأي و… ناميد و صداي اعتراضي هم از هيچ نماينده مجلسي بلند نشد!

روحاني در جلسه ديروز مجلس و در حالي كه در مقام گفتن از اهميت رأي مردم بود، تلويحاً فقط كساني را «مردم» خطاب كرد كه به او رأي داده‌اند و باقي را تلويحاً با الفاظي خطاب كرد كه هم توهين به ساير كانديداهاي انتخابات و هواداران‌شان و رأي‌دهندگان به آنها بود؛ هم خلاف شعارهاي اعتدال- اعتدال دولت يازدهم و رئيسش بود و هم خلاف شأن رئيس‌جمهوري كه از قضا لباس روحانيت هم بر تن دارد. حسن روحاني روز گذشته در مجلس گفت: «مردم در 24 خرداد به افراط، تفريط، خشونت، خودرأيي، تک‌رأيي، عدم مشورت و عدم‌تدبير رأي ندادند و به اعتدال، تدبير و عقلانيت رأي دادند.»

بسياري در انتخابات كانديدايي غير از رئيس‌جمهور فعلي داشتند و مشي اصولگرايانه نيز با شعارهاي اصلاح‌طلبانه حسن روحاني متفاوت بود اما نتيجه انتخابات كه اعلام شد، اصولگرايان آن همه پايبند اصول بودند كه رقابت را تمام شده بدانند و پس از اعلام نتايج، روحاني را نه رقيب انتخاباتي كه رئيس‌جمهور خويش بدانند.

حسن روحاني اما به دفعات نشان داده كه گويا هنوز در فضاي رقابتي قبل از انتخابات به سر مي‌برد و هنوز نه فقط كانديداهاي انتخابات خرداد را رقيب مي‌داند و بر خلاف شعارهايش مبني بر تشكيل دولت فراجناحي، از آنها در حلقه مديرانش بهره نبرد، بلكه حتي از مردمي هم كه به او رأي نداده‌اند، هنوز دلخور است و اصلاً وقتي مي‌گويد مردم، منظورش فقط همان 51 درصد رأي دهنده به خودش است و 49 درصد باقي مانده كه كانديدايي غير او گزيده‌اند، نه فقط مردم نيستند كه افراطي و خشونت‌طلب و خود رأي و… دانسته مي‌شوند! اين مشي نه اخلاقي است و نه موافق سياست و تدبير و نه اعتدالي؛ ما تصورمان اين است كه حسن روحاني نه فقط رئيس‌جمهور آن 51 درصد كه رئيس‌جمهور همه مردم ايران است؛ كاش رئيس‌جمهور اين باورمان را بيش از اين خدشه‌دار نكند.

سال 88 احمدي نژاد در ميدان ولي عصر تهران گفت كه «در انتخابات ايران ۴۰ ميليون نفر خودشان بازيگر اصلي و تعيين کننده اصلي بوده‌اند.

حالا چهار تا خس و خاشاک اين گوشه‌ها کاري مي‌کنند بدانيد اين رودخانه زلال ملت جايي براي خودنمايي آنان نخواهد گذاشت. ۷۰ ميليون ملت ايران و ۴۰ ميليون شرکت کننده در انتخابات همه عزيزند، همه ملت ايرانند و همه همدلند و دولت خادم همه آنان و در خدمت همه آنهاست.

رقابت‌ها به پايان رسيد و دوره دوستي‌ها و ساختن‌ها آغاز شد…» از آن روز تاكنون اصلاح‌طلبان با جنگ رسانه‌اي جا انداختند كه رئيس‌جمهور به آنان خس و خاشاك گفته، حال آنكه محمود احمدي‌نژاد فقط برهم‌زنندگان امنيت شهر را خس و خاشاك ناميد‌ ولي آنها با دروغ حرف‌شان را به كرسي باورها نشاندند. حال در برابر توهين‌هاي حسن روحاني به 49 درصد رأي‌دهندگان و كانديداهايشان، مي‌گوييم احمدي نژاد كه به مخالفانش خس و خاشاك نگفت اما كاش شما ما را خس و خاشاك مي‌دانستيد ولي در خانه خودمان، حامي افراط و خشونت و خودرأيي و… خطاب مان نمي‌كرديد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: