شنبه 16 نوامبر 13 | 11:22

مالک جدید فیلم اصغر فرهادی پیدا شد

جشنواره آسیاپاسیفیک تازه‌ترین میزبان فیلم اخیر اصغر فرهادی است که از طرف کشورهای فرانسه و ایتالیا، این فیلم را پذیرفته است.


فیلم «گذشته» که پیش از این به عنوان نماینده فرانسه در چند جشنواره شرکت کرده بود و چندی پیش نیز به عنوان نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار معرفی شد، این بار به عنوان نماینده ایتالیا در جشنواره‌ای حضور یافته است!

جشنواره آسیاپاسیفیک تازه‌ترین میزبان فیلم اخیر اصغر فرهادی است که از طرف کشورهای فرانسه و ایتالیا، این فیلم را پذیرفته است.

گفتنی است، فیلم «گذشته» به کارگردانی اصغر فرهادی به سفارش اتحادیه اروپا و با مضمونی علیه اقلیت‌های نژادی در این قاره تولید شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: