شنبه 16 نوامبر 13 | 14:03
فیاض بیان کرد؛

چرا بازیگر و ورزشکار؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه رسانه ملی در ارائه الگوی صحیح به جوانان دچار گمراهی شده است، تصریح کرد: در شرایطی که ما الگوی اخلاق کم نداریم، نباید صرفاً ورزشکاران و بازیگران را الگو معرفی کرد.


ebrahim fayazابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به روند الگوسازی در کشور برای جوانان از سوی نهادهای مختلف اشاره و عنوان کرد: الگودهی به جوانان امروز از مسیر صحیح خود خارج شده است.

وی با بیان اینکه ثروت یکی از مواردی است که سبب شهرت می‌شود و به دنبال آن فرد مشهور به اشتباه در میان جوانان و اکثر مردم به عنوان یک الگو نمود پیدا می‌کند، اظهار کرد: ثروت و شهرت امروزه از قدرت زیادی برای الگوسازی برخوردار هستند اما شأنیت کاربردی و تأثیرگذاری مطلوب را ندارند.

توجه صرف به ورزشکاران و بازیگران و غفلت از استادان حوزه و دانشگاه

فیاض با تأکید بر اینکه رسانه ملی در ارائه الگوی صحیح به جوانان دچار خطا و گمراهی شده است تصریح کرد: وقتی ثروت معیار جامعه باشد، برخی ورزشکاران و هنرمندان که شرایط الگودهی را ندارند به عنوان الگو مطرح می‌شوند؛ الگوگیری از استاد حوزه و دانشگاه جای خود را صرفا به ورزشکاران و بازیگران داده است.

صدا و سیما سطح الگوها را پایین آورده است

وی ادامه داد: صداو سیما از مسیر صحیح ارائه الگو منحرف شده است و سطح الگو‌ها را پایین آورده است. رسانه ملی این جرأت را ندارد وقتی ورزشکاری که دچار تخلف شده است و در میان مردم به اشتباه دارای جایگاه است را از مسند شهرت و الگودهی کاذب پایین بیاورد.

فیاض با تبیین اینکه مهارت ورزشی صرفا نباید ملاک برای الگوگیری از یک ورزشکار باشد اظهار کرد: تا زمانی که ورزشکاری به خصایص اخلاقی نیکو زیبنده نشده است نباید در سطح جامعه مطرح شود. در شرایطی که ما الگوی اخلاق کم نداریم نباید صرفا ورزشکاران و بازیگران را الگو قرار دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان سخنان خود متهم اصلی در زمینه ارائه الگوی نا‌مرغوب به جوانان را در مرحله اول صدا و سیما دانست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: