شنبه 16 نوامبر 13 | 15:30

تمام عزل‌ و ‌نصب‌های دولت تدبیر و امید

دولت یازدهم در مدت زمان 3 ماهه فعالیت خود در 14 وزارت‌خانه‌ و 6 مجموعه دولتی دست به تغییرات عدیده‌ای زده است.


پس از از روی کار آمدن دولت یازدهم و شعار معروف رئیس جمهور از ابتدای فعالیت خود مبنی بر اینکه با کلید آمده ایم نه با داس، تعداد زیادی عزل و نصب در وزارتخانه های مختلف انجام گرفت.

این روز ها خیلی ها می گویند که باید معیشت مردم بهبود پیدا می کرد ولی به جای بهبود معیشت مردم، شاهد عزل و نصب های اتوبوسی در وزارتخانه ها هستیم.

جدول عزل و نصب های دولت تدبیر و امید فقط در سطح مدیران رده بالا به شرح زیر است؛ این درحالی است که هر کدام از مدیران رده بالا در سطح خود نیز عزل و نصب هایی داشته اند که ذکر نشده است.

عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در نهاد ریاست جمهوری:

13920825000189_PhotoL

13920825000191_PhotoL13920825000192_PhotoL

عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت نفت:

13920825000204_PhotoL

13920825000207_PhotoL

عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت کشور:

13920825000217_PhotoL

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

13920825000235_PhotoL

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت امور خارجه:

22

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت جهاد کشاورزی:

13920825000238_PhotoL

13920825000368_PhotoL

13920825000369_PhotoL

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت اقتصاد و دارایی:

1111

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت ارتباطات و فناوری:

222222

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت راه و شهرسازی:

33333

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:

5555

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت نیرو:

6666

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

777

* عزل‌و نصب های دولت تدبیر و امید در وزارت صنعت، معدن و تجارت:

nnnn

mmmm

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: