یکشنبه 17 نوامبر 13 | 14:36

طنز: فیس‌بوک وزرا را اولویت داده‌ایم

علی‌اصغر جاویدپرور از فعالان دانشجویی و شاعران طنزپرداز کشور در شعر جدید خود با زبانی طنز به بررسی عملکرد ۱۰۰روزه دولت پرداخته است.


علی‌اصغر جاویدپرور

ما در این صد روز در ایران تحول کرده ایم

کدخدا را دیده و با او تعامل کرده ایم

اقتصاد مملکت را زیر و رو آورده ایم

سهم آن احزاب را هم ما تقبل کرده ایم

عرصه ی فرهنگ را آسوده خاطر کرده ایم

سایت های اونجوری را رفع فیلتر کرده ایم

فیس بوک وزرا را اولویت داده ایم

بیلبورد کدخدا را زیر کاتر کرده ایم

پیشرفت علم را ما کله ملق کرده ایم

آن همه دندان سالم را لقالق کرده ایم

قبل از آنکه کدخدایان زمین لب تر کنند

پیش رفت هسته ای را خود معلق کرده ایم

مردم این سرزمین را ما دو قسمت کرده ایم

آن دهم درصد نشان اکثریت کرده ایم

آنکه با ما نیست را افراطی الدین خوانده ایم

آنکه با ما هست را بی حد کرامت کرده ایم

طرح های دولت پیشین خود رد کرده ایم

آنچه در قوطی عطاران نباشد کرده ایم

قیمت خودرو اگرچه رو به بالا می رود

کاهش نرح دلار و ارز را سد کرده ایم

ایده ی مهر آفرین را آش و لاشش کرده ایم

مسکن مهر وزین را بی صاحابش کرده ایم

سوخت های هسته ای نابود گشت و در عوض

قیمت گوجه فرنگی را مهارش کرده ایم

معنی فتنه گری را ما سوالش خوانده ایم

بازگشت فتنه گر را اعتدالش خوانده ایم

فتنه ی فتنه گران را ماست مالش کرده ایم

داس بران را ولیکن ما کلیدش خوانده ایم

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: