دوشنبه 18 نوامبر 13 | 08:46

سناریو منافقین برای شکست مذاکرات ژنو

گروهک منافقین در خدمت به منافع رژیم صهیونیستی برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای قصد دارد ادعاهای واهی و بی اساس را در خصوص فعالیت های هسته ای ایران مطرح سازد.


گروهک منافقین در خدمت به منافع رژیم صهیونیستی برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای قصد دارد ادعاهای واهی و بی اساس را در خصوص فعالیت های هسته ای ایران مطرح سازد.

بر اساس اطلاعات دریافتی سایت خبری الدیار، این گروهک شکست خورده این بار در خدمت به منافع رژیم صهیونیستی برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای قصد دارد ادعاهای واهی و بی اساس را در خصوص فعالیت های هسته ای ایران مطرح سازد.

این سایت می افزاید: منافقین در صدد هستند مدارک ساختگی و دروغین خود را در خصوص بحث هسته ای ایران، رسانه ای کنند تا شاید با این شیوه به مذاکرات ژنو که به گفته صاحبنظران در آستانه نتیجه گیری است، لطمه وارد سازند.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز عوامل این گروهک در هماهنگی آشکار با رژیم صهیونیستی، ادعاهای دروغینی را در خصوص تلاش ایران برای دستیابی به سلاح های هسته ای مطرح کرده بودند.

تا کنون هیچیک از این ادعاها به تایید رسمی هیچ نهاد بین المللی نرسیده است، اما فقط به عنوان دستاویزی برای فرافکنی علیه جمهوری اسلامی ایران در رسانه های غربی و رژیم صهیونیستی در خدمت به دشمنان مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

ناخشنودی رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر از دستیابی مذاکرات ژنو به تفاهمی محدود، عامل اصلی به خدمت گرفتن گروهک منافقین در دروغ پردازی جدید توسط رژیم صهیونیستی تلقی می شود.

بسیاری از عوامل و سرکردگان گروهک منافقین در سرزمین های اشغالی بسر می برند و روزگار خود را با جیره خواری از رژیم صهیونیستی طی می کنند.

این گروهک همچنین از برخی از حکومت های مرتجع عربی ارتزاق می کند و به نظر می رسد نگرانی این رژیم های عربی از تفاهم هسته ای ایران با 1+5 عامل موثری در دروغ سازی های جدید این گروهک باشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: