دوشنبه 18 نوامبر 13 | 17:20

بیمه زنان خانوار وارد فاز اجرایی شد

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: پیرو مذاکره حضوری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرایی شدن بیمه زنان سرپرست خانوار، ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این طرح تأمین و بیمه زنان سرپرست خانوار وارد فاز اجرایی شد.


فاطمه آلیا گفت: خوشبختانه پی‌گیری‌ها در خصوص اجرایی شدن بیمه زنان سرپرست خانوار به نتیجه رسید و امروز آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به بنده از اختصاص 30 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار خبر داد.

وی ادامه داد: همچنین در این نامه وزیر قول مساعد داده است که تا پایان امسال کل مبلغ مورد نیاز اختصاص پیدا کند و برای بیمه 200 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار اقدامات لازم انجام شود.

در متن نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی آمده است:

پیرو مذاکرات حضوری در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار، به رغم پیگیری از ابتدای سال تاکنون، این وزارتخانه از اوایل مهر ماه سال جاری اقدام به مذاکره و مکاتبه در این خصوص نموده است و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته 30 درصد در مرحله اول به این امر تخصیص یافت. امیدوارم با پیگیری‌های بعدی توسط این وزارتخانه تا پایان سال کل مبلغ اختصاص یابد. لذا برای بیمه 200 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار اقدام مقتضی آغاز خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: