چهارشنبه 20 نوامبر 13 | 16:01
رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشکوه ده‌هاهزار نفر از فرماندهان بسیج:

نرمش قهرمانانه دست‌کشیدن از اصول نیست/ نباید حتی یک قدم از حقوق هسته‌ای ملت عقب‌نشینی شود

عده‌ای«نرمش قهرمانانه» را دست کشیدن از اصول و آرمان‌های نظام اسلامی تعبیر کردند و برخی دشمنان نیز بر همین اساس، مدعی عقب‌نشینی نظام از اصول شدند درحالی‌که این برداشت‌ها خلاف واقع و بدفهمی است.


رهبر انقلابحضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در اجتماع پر شكوه دهها هزار نفر از فرماندهان بسيج، بسيج را مظهر ثبات، افتخار و ابهت نظام اسلامی برشمردند و با تبيين ويژگيها و روشهای فريبكارانه و حق ناپذير استكبار جهانی و در رأس آن آمريكا، ايستادگی و اقتدار ملت را تنها راه مأيوس شدن دشمن برشمردند و با تأكيد بر حمايت قطعی از دولت و مسؤلان افزودند: در بحث هسته ای خطوط قرمز بايد رعايت شود و از حقوق ملت، حتی يك قدم عقب نشينی نشود.

حضرت آيت الله خامنه ای در اين اجتماع عظيم، بسيج را مظهر عظمت ملت ايران و نيروی كارآمد درونی كشور دانستند و تاكيد كردند: بسيج، برای دوستان نظام و انقلاب و كشور، مايه خرسندی و اميد و اعتماد، و برای بدخواهان و دشمنان و كينه ورزان نظام اسلامی، مايه بيم و هراس است.

ايشان با اشاره به تقارن هفته بسيج با ايام حماسه ی بزرگ زينب كبری سلام الله عليها افزودند: حماسه زينبی، مكمل حماسه عاشورا است و به يك معنا حماسه حضرت زينب سلام الله عليها، احياء كننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأكيد بر اينكه عظمت كار حضرت زينب سلام الله عليها فقط قابل سنجش و مقايسه با حماسه عاشورا است، خاطر نشان كردند: اين بانوی بزرگ اسلام و بشريت همچون قله ی سرافراز و استواری در برابر همه مصيبت ها و حوادث تلخ ايستاد و به يك الگو و پيشوای جاودانه مبدل شد.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به سخنان پولادين و قاطعانه و در عين حال روان حضرت زينب سلام الله عليها در برابر مردم كوفه و همچنين در دربار ابن زياد و دربار يزيد تاكيد كردند: آن بانوی بزرگ مجسمه عزت بود، همچنانكه حضرت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا بود.

ايشان، نتيجه ايستادگی حضرت زينب سلام الله عليها را، بوجود آمدن جريانی در طول تاريخ برای چگونگی حركت و ايستادگی در مسير حق دانستند و خاطر نشان كردند: بايد الگوی حركت ما و جهت گيری آن، همواره زينبی و هدف نيز عزت اسلام و جامعه اسلامی و عزت انسان باشد.

رهبر انقلاب اسلامی عامل اصلی بوجود آمدن چنين روحيه ای در حضرت زينب سلام الله عليها و ساير اوليا و انبياء و مومنين را برخورد صادقانه با عهد و پيمان الهی بيان كردند و گفتند: قرآن كريم، اين صدق را هم برای پيامبران عظام الهی و اولياء و هم برای مومنين و مردم معمولی لازم می داند و همه ما بايد در مقابل عهدی كه با خدا داريم پاسخگو باشيم.

حضرت آيت الله خامنه ای تاكيد كردند: بر اساس نص صريح قرآن، اين عهد، ايستادگی در مواجهه با دشمن در نبرد نظامی، سياسی و اقتصادی و پشت نكردن به دشمن، است.

ايشان گفتند: بر اساس اين عهد، هر جا كه صحنه زورآزمايی است، بايد در مقابل دشمن ايستاد و بايد عزم و اراده مومنين بر اراده دشمن غلبه پيدا كند.

حضرت آيت الله خامنه ای در اين بخش از سخنان خود به تعبير “نرمش قهرمانانه” كه چندی پيش بكار بردند، اشاره كردند و گفتند: عده ای، “نرمش قهرمانانه” را دست كشيدن از اصول و آرمان های نظام اسلامی تعبير كردند و برخی دشمنان نيز برهمين اساس، مدعی عقب نشينی نظام اسلامی از اصول شدند درحالی‌كه اين برداشت ها، خلاف واقع و بدفهمی است.

رهبر انقلاب اسلامی تاكيد كردند: نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه و استفاده از شيوه های متنوع برای دستيابی به اهداف و آرمانهای گوناگون نظام اسلامی است.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به اهداف گوناگون نظام اسلامی برای پيشرفت و ايجاد تمدن عظيم اسلامی افزودند: اين اهداف بصورت مرحله به مرحله و قطعه، قطعه است كه راهنمايان و هاديان و متفكران و مسئولان، اين مراحل را قطعه گذاری می كنند و سپس حركت جمعی شروع می شود.

ايشان خاطر نشان كردند: اين، نظامِ صحيح حركت منطقی برای پيشرفت نظام اسلامی است كه همه فعالان عرصه سياست و مديران كلان كشور و همچنين فعالان عرصه بسيج بايد آن را مد نظر داشته باشند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس چند سوال مطرح كردند: آيا تاكيد نظام اسلامی بر پيشرفت به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ آيا نظام اسلامی می خواهد با همه ملت های جهان و دولت ها، چالش داشته باشد؟ همانگونه كه برخی اوقات از دهان برخی دشمنان ملت ايران، از جمله از دهان نحسِ نجسِ سگ ِهار ِ منطقه يعنی رژيم صهيونيستی شنيده می شود.

حضرت آيت الله خامنه ای گفتند: اين ادعای دشمن، نقطه مقابل ديدگاه و روش اسلامی است زيرا هدف نظام اسلامی بر اساس درسی كه از اسلام و قرآن و پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام گرفته شده، عدالت و احسان و نيكی به همه ملت ها است.

ايشان تاكيد كردند: تهديد واقعی جهان، نيروهای شرآفرين دنيا از جمله رژيم جعلی اسراييل و حاميان آن هستند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: نظام اسلامی همواره خواهان محبت و خدمت به همه انسان ها و روابط دوستانه با ملت ها است.

حضرت آيت الله خامنه ای خاطر نشان كردند: نظام اسلامی حتی با ملت آمريكا هيچ دشمنی ندارد، اگرچه دولت آمريكا، نسبت به ملت ايران و نظام اسلامی، مستكبر و دشمن و بدخواه و كينه ورز است.

ايشان تاكيد كردند: آنچه كه نقطه مقابل نظام اسلامی است و نظام اسلامی با آن مقابله دارد، استكبار است.
حضرت آيت الله خامنه ای پس از تاكيد بر اين واقعيت، سخنان خود را در جمع دهها هزار فرمانده بسيجی با تبيين ويژگی های تاريخی استكبار و نمودهای آنها در دوران كنونی ادامه دادند.

رهبر انقلاب، استكبار را واژه ای قرآنی خواندند و افزودند: استخوان بندی استكبار در طول تاريخ، ثابت، اما روشهای آن متفاوت و متغير بوده است.

ايشان با تاكيد بر مخالفت با هر گونه برخورد غير خردمندانه در هر عرصه ای خاطر نشان كردند: بايد در همه زمينه ها از جمله مخالفت و مبارزه با استكبار با برنامه ريزی و درايت و حكمت عمل كرد.

رهبر انقلاب برای تحقق برخورد مدبرانه و خردمندانه با نظام استكبار، شناخت “خصوصيات، عملكرد و جهت گيريهای نظام استكباری” را ضروری برشمردند و افزودند: بدون شناخت و درك صحيح خصوصيات نظام سلطه، برنامه ريزی حكيمانه برای مقابله با آن امكان پذير نيست.

ايشان در تبيين خصوصيات رفتار نظام استكباری، بر يك ويژگی اصلی يعنی خود برتر بينی تمركز كردند.

حضرت آيت الله خامنه ای خاطر نشان كردند وقتی يك كشور يا يك نظام بين المللی، خود را اصل، محور و برتر بداند معادلات خطرناكی در تعاملات جهانی بوجود می آيد.

رهبر انقلاب، قائل شدن حق مداخله در امور ديگر كشورها، تحميل ارزشهای مورد نظر به ديگر ملتها و ادعای مديريت جهانی را از جمله پيامدهای خودبرتر بينيِ مطلقِ نظام سلطه دانستند و افزودند: دولمتردان آمريكايی جوری حرف می زنند كه انگار صاحب اختيار ملتها و مالك جهان و منطقه هستند.

حضرت آيت الله خامنه ای، حق ناپذيری را از ديگر تبعاتی دانستند كه ويژگی خودبرتر بينی استكبار بدنبال می آورد.

ايشان با اشاره به مقاومت استكبار و امريكايی ها در مقابل حقوق ملتها افزودند: بحث هسته ای ايران نمونه ای روشن از مخالفت سلطه گران در مقابل حقوق ملتهاست.

رهبر انقلاب خاطر نشان كردند: هر انسان و يا كشور اهل منطق و استدلال در مقابل حرف حق، تسليم است اما استكبار حرف حق و حقوق روشن ديگران را نمی پذيرد و برای پايمال كردن اين حقوق تلاش می كند.

حضرت آيت الله خامنه ای، مجاز دانستن جنايت نسبت به ملتها را از ديگر ويژگی‌های استكبار برشمردند و افزودند: نظام سلطه برای ملتها و انسانهايی كه تابع و تسليم آنها نيستند هيچ ارزشی قائل نيست و هر جنايتی را در حق آنها مجاز می داند.

ايشان در تشريح برخی از مثالهای بی پايانی كه در اين زمينه وجود دارد به برخورد مشمئز كننده مستكبرين با بوميان آمريكايی، جنايات انگليسی ها در حق بوميان استراليايی و بردگی سياهان آفريقا بدست امريكايی ها اشاره كردند.

رهبر انقلاب، استفاده امريكايی ها از بمب اتمی در ژاپن را از ديگر نمونه های جنايات معاصر استكبار خواندند و خاطر نشان كردند: در دنيا فقط دو بار از بمب اتم استفاده شده كه هر دو بار نيز آمريكايی ها آن را در حق مردم ژاپن انجام داده اند اما برغم اين جنايت اكنون خود را متولی مسئله اتمی در دنيا می خوانند.

رهبر انقلاب كشتار و شكنجه مردم در ويتنام، عراق، پاكستان و افغانستان را يادآور شدند وافزودند: شكنجه های نفرت آور در گوانتانامو و ابوغريب هچيگاه از ياد ملتها نمی رود.

حضرت آيت الله خامنه ای در چارچوب ضرورت شناخت ويژگيهای استكبار برای برخورد خردمندانه با نظام سلطه، به ويژگی ديگر سلطه گران يعنی فريب گری و نفاق پرداختند.

ايشان خاطرنشان كردند: پوشاندن لباس خدمت به جنايت، از شيوه های رايج مستكبران است.

رهبر انقلاب در اثبات اين واقعيت به توجيه حمله اتمی به ژاپن در تبليغات امريكايی ها اشاره كردند و افزودند: امريكايی ها می گويند اگر 200 هزار نفر در حمله اتمی به هيروشيما و ناكازاكی كشته نمی شدند جنگ جهانی دوم پايان نمی يافت و جامعه بشری بايد 2 ميليون كشته ديگر را تحمل می كرد بنابراين امريكا در حمله به ژاپن، در واقع به بشريت خدمت كرده است!

ايشان افزودند: اين دروغ عجيب و فريب كاری بزرگ در حالی تكرار می شود كه براساس اسناد موجود چند ماه قبل از جنايت اتمی امريكا در ژاپن، هيتلر يعنی ركن اصلی جنگ جهانی دوم خودكشی كرده بود. موسولينی يعنی ركن ديگر جنگ جهانی نيز قبل از اين حمله دستگير شده بود و ژاپنی ها هم از دو ماه قبل برای تسليم شدن اعلام آمادگی كرده بودند.

رهبر انقلاب در تبيين علت واقعی حمله اتمی امريكا به ژاپن خاطر نشان كردند واقعيت آن است كه امريكايی ها می خواستند سلاح جديدشان يعنی بمب اتم را در يك ميدان واقعی آزمايش كنند كه اين كار را با كشتار مردم بی گناه هيروشيما وناكازاكی انجام دادند اما اكنون در تبليغات خود، به اين جنايت لباس خدمت می پوشانند.
حضرت آيت الهی خامنه ای برخورد منافقانه در ماجرای استفاده از سلاح شيميايی در سوريه را يك نمونه ديگر از فريبكاری‌های نظام استكبار دانستد.

ايشان خاطر نشان كردند: رئيس جمهور و ديگر مقامات آمريكايی بارها استفاده از سلاح شيمايی را خط قرمز خود اعلام كردند اما همين رژيم آمريكا با حملات شيميايی صدام به ملت ايران، نه تنها مخالفت نكرد بلكه حداقل پانصد تن ماده شيميايی بسيار خطرناك در اختيار صدام قرار داد كه ديكتاتور بغداد با استفاده از آن، گاز خردل توليد و مدافعان غيور ايران را هدف قرار داد.

ايشان، كشتار قريب به 300 مسافر در حمله ناو آمريكا به هواپيمای مسافربری ايران و حمايت بی‌دريغ اطلاعاتی از صدام را از ديگر جنايات رژيم آمريكا خواندند و افزودند: جنگ افروزی، و اختلاف افكنی از ديگر خصوصيات نظام استكبار است.

رهبر انقلاب در بخش ديگری از سخنانشان با اشاره به مقابله جبهه حق و جبهه استكبار در تمام طول تاريخ اين سؤال مبنايی را مطرح كردند كه علت واقعی توطئه چينی استكبار در قبال جمهوری اسلامی چيست؟

رهبر انقلاب در پاسخ به اين سؤال، به عامل اصلی شكل گيری انقلاب اسلامی استناد كردند و افزودند: انقلاب ملت بزرگ ايران، و نظام منتخب اين ملت اساسا در اعتراض به استكبار و عوامل آن شكل گرفته و رشد يافته است بنابراين استكبار با توجه به خصوصيات يادشده، اصولاً قادر نيست اين نظام را تحمل كند مگر اينكه از شكست آن مأيوس شود.

حضرت آيت الله خامنه ای با توجه به ضرورت مأيوس شدن دشمن، به عنوان اصلی ترين عامل بازدارنده استكبار از ادامه توطئه عليه ملت ايران، تأكيد كردند: آحاد ملت ايران، جوانان و همه كسانی كه به هر دليل حتی غير اسلامی، به ميهن و خاكشان عقيده دارند بايد كاری كنند كه در دل دشمن يأس بوجود آيد و از ادامه توطئه ها مأيوس شود.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به استمرار دشمنی همه ی رؤسای جمهور آمريكا از اول انقلاب تاكنون، خاطر نشان كردند: تحريك قوميتها، تدارك كودتا، تحريك صدام و كمك بی پايان به عراق، تحريم و انواع فشارهای ديگر، نشانه دشمنی مداوم آمريكا با ملتی است كه سی و پنج سال پيش در منطقه حساس غرب آسيا، حركتی مستقل را آغاز كرد و با وجود همه دشمنی ها، به رشد خود ادامه داد و به الگوی ملتهای منطقه تبديل شد.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به نقش آفرينی رييس جمهور فعلی امريكا در فتنه 88 افزودند: در آن زمان يكی از شبكه های اجتماعی كه می توانست به فتنه گران كمك كند احتياج به تعمير داشت اما همين دولت امريكا مانع از توقف فعاليتهای آن شد.

ايشان افزودند: آنها در اين خيال خام و احمقانه بودند كه شبكه های اجتماعی و توئيتر و فيس بوك می توانند نظام اسلامی را بربياندازند به همين علت، همه امكات خود را به خط كردند.

رهبر انقلاب تحريم ها را از ديگر روشها و ابزارهای دشمن برای شكست ملت ايران دانستند و تاكيد كردند: مشكل آنها اين است كه اين ملت و ايمان و همبستگی او را نشناخته اند و از خطاها و شكستهای گذشته درس نمی گيرند.

حضرت آيت الهه خامنه ای با استناد به بيان دائم ملت و نظام اسلامی در 35 سال اخير خاطر نشان كردند: همه موفقيتهای ما و شكستهای استكبار نشان می دهد كه اقتدار و ايستادگی تنها راه برطرف كردن مزاحمتهای دشمن و عقب زدن اوست و ملت اين مسئله را بخوبی می داند.

حضرت آيت الله خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود به موضوع مذاكرات هسته ای و مباحث پيرامون ان اشاره كردند و گفتند: من بر حمايت از دولت و مسئولان داخلی و مسئولانی كه اجرای مذاكرات را بعهده دارند، اصرار دارم زيرا حمايت از همه دولت ها را وظيفه خود می دانم.

ايشان افزودند: من چندين سال، مسئوليت اجرايی را بعهده داشتم و سنگينی و سختی كار اجرايی را حس كرده ام و می دانم كه مسئولان اجرايی نيازمند كمك و حمايت هستند، بنابراين حمايت من از دولت و مسئولان قطعی است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان كردند: البته، از طرف ديگر، من بر تثبيت حقوق ملت ايران از جمله حق هسته ای نيز تاكيد دارم و اصرار دارم كه نبايد از حقوق ملت ايران، حتی يك قدم، عقب نشينی شود.

حضرت آيت الله خامنه ای گفتند: من در جزييات مذاكرات مداخله نمی كنم اما خطوط قرمزی وجود دارد كه بايد رعايت شوند و مسئولان هم موظف به رعايت اين خطوط قرمز هستند و نبايد از فضاسازی ها و تهديدهای دشمن هم به خود هراسی راه دهند.

ايشان، علت اصلی تحريم ها برضد ملت ايران را، كينه ورزی استكباريِ امريكا دانستند و افزودند: كينه امريكا برضد ملت ايران همچون كينه شتری است و هدف آنها از فشارها اين است كه شايد ملت تسليم شود اما اشتباه می كنند زيرا ملت ايران، با فشار، تسليم هيچكس نخواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان كردند: به فضل و توفيق الهی، ملت ايران فشارها را تحمل و آن را تبديل به فرصت خواهد كرد.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به برخی نقاط ضعف در تصميم گيری ها و برنامه ريزی های اقتصادی كشور و توهم دشمن برای رخنه از طريق اين نقاط ضعف، گفتند: برخلاف توهم دشمن، اين فشارها، فرصتی خواهد بود كه ما نقاط ضعف خود را برطرف كنيم.

ايشان تاكيد كردند: تحريم ها كارساز نخواهد بود و خودِ آمريكايی ها هم به اين موضوع پی برده اند زيرا همواره در كنار تحريم، تهديد نظامی را نيز بكار می برند و اين نشان می دهد كه تحريم ها، هدف آنها را برآورده نمی كند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان كردند: البته تهديد نظامی هم كه پی در پی رييس جمهور و ديگر مسئولان امريكايی برزبان می آورند، اقدامی مشمئز كننده و نفرت انگيز است.

حضرت آيت الله خامنه ای گفتند: رييس جمهور امريكا و ديگر مقامات اين كشور، بجای تهديد نظامی ملت ايران، فكری به حال اقتصاد ويران شده و قرض های خود بكنند. بروند فكری كنند تا دولت آمريكا برای بيش از دوهفته تعطيل نشود.

ايشان تاكيد كردند: ملت ايران به همه ملت های دنيا احترام می گذارد اما برخورد ملت ايران با متعرض، برخورد پشيمان كننده خواهد بود و آنچنان سيلی به متعرض خواهد زد كه هرگز فراموش نكند.

رهبر انقلاب اسلامی موظف بودن مقامات آمريكايی را به بيان سخنانی كه موجب رضايت شبكه سرمايه داری صهيونيستی شود، مايه وهن و ذلت و بی آبرويی آنها برشمردند و خاطر نشان كردند: رژيم صهيونيستی محكوم به زوال است زيرا اين رژيمِ مفلوك بر اساس زور و تحميل بوجود آمده و هيچ پديده تحميلی قابل دوام نيست.

حضرت آيت الله خامنه ای با اظهار تاسف از تملق گويی برخی دولت های اروپايی در مقابل صهيونيست هايی كه درواقع انسان نيستند، افزودند: در دوره ای، ملت فرانسه بعلت ايستادگی رييس جمهور اين كشور در مقابل انگليس و آمريكا، اعتبار سياسی كسب كرد اما اكنون دولتمردان فرانسوی نه فقط در مقابل امريكا بلكه در مقابل رژيم نحسِ نجسِ صهيونيستی نيز اظهار خواری و كوچكی می كنند كه مايه سرشكستگی ملت فرانسه است كه خودشان بايد برای آن علاجی پيدا كنند.

رهبر انقلاب در بخش ديگری از سخنانشان معنای حقيقی بسيج را حضور متن مردم در عرصه های مختلف دانستند و تاكيد كردند: اين يك اصل مسلم و بدون ترديد است كه هرجا مردم در صحنه باشند و وحدت و همبستگی داشته باشند پيروزی قطعی است.

ايشان بسيج را مظهری از همين حضور مبارك خواندند و خاطر نشان كردند: بسيج در همه مراحل و دورانها امتحان صداقت خود را به خوبی پس داده است.

حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: هركس كه به ارزشهای اسلام پايبند است و برای زحمات، مجاهدتها و خدمات بسيج، احترام قائل است، بسيجی به شمار می رود چه عضو مجموعه و سازمان بسيج باشد چه نباشد.

ايشان توانايی های بسيج را، كارگشای عرصه های مختلف خواندند و با اشاره به حضور قشرهای مختلف مردم و چهره های برجسته علمی، فرهنگی، هنری، سياسی و اجتماعی در اين مجموعه افزودند: توانايی های بسيج بايد همچنان رشد و ارتقا يابد.

رهبر انقلاب، پايبندی به «الزامات اخلاقی، عملی و اجتماعی» را زمينه ساز رشد و تعالی مستمر بسيج برشمردند و افزودند: تقويت صبر و گذشت و تواضع، افزايش ظرفيتهای درونی، داشتن جنبه، برخورد با محبت با مردم، و تعامل صحيح با محيط و جامعه و تلاش بی وقفه برای خدمت از جمله الزاماتی است كه می تواند مجموعه بسيج را در پيشبرد اهداف كشور، از تأثيرگذاری روزافزون برخوردار سازد.

ايشان تأكيد كردند: بسيج با اين ويژگی ها می تواند مايه استقرار، ثبات و ابهت و افتخار نظام باشد كه بحمدالله هست.

رهبر انقلاب در بخش پايانی سخنان خود، جوان ها را مورد خطاب قرار دادند و گفتند: بدون هيچ ترديدی، آينده روشن واميد بخش كشور و نظام متعلق به شما است و شما جوانان خواهيد توانست كشور و ملت را به اوج توفيق برسانيد و الگو و نمونه كامل تمدن نوين اسلامی را تشكيل دهيد.

ايشان افزودند: لازمه انجام اين وظايف سنگين از جانب جوانان، تقويتِ دين مداری، تقوا، عفت و پاكيزگی روحی و همچنين علم، نشاط كاری، امانت، خدمات اجتماعی و ورزش است.

در ابتدای اين مراسم، با فرمان حضرت آيت الله خامنه ای فرمانده كل قوا و با رمز «محمد رسول الله» دومين مرحله از رزمايش گردانهای بسيج با عنوان «الی بيت المقدس» در 9 استان كشور به طور همزمان آغاز شد.

پيش از بيانات رهبر معظم انقلاب سردار سرلشكر محمدعلی جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بيان اينكه استكبار جهانی پيكاری سخت، وسيع و چندبعدی را عليه انقلاب آغاز كرده است، گفت: استحكام ساخت درونی نظام نيازمند سازماندهی گسترده بسيج مردمی برای حضور در ميدان هايی است كه انقلاب و نظام به آن احتياج دارد.

سرلشكر جعفری با اشاره به بسترسازی مناسب در بسيج برای تحقق فرامين فرمانده كل قوا مجموعه ای از اقدامات صورت گرفته در بسيج در حوزه های مختلف از جمله تشكيل شبكه های صالحين، امر به معروف و نهی از منكر، سازندگی و محروميت زدايی و كارآفرينی، علمی پژوهشی، نخبگانی و اقشاری و ورزشی را به عنوان زير ساختهای لازم برای توسعه عناصر قدرت آفرين در ساخت درونی نظام نام برد.

همچنين سردار سرتيپ محمدرضا نقدی رييس سازمان بسيج مصتضعفين نيز در سخنانی با اشاره به جهاد همه جانبه پايگاه های مقاومت به عنوان ستون فقرات بسيج گفت: امروز پايگاه های بسيج كانون بيداری و تكيه گاه امن برای مردم هستند.

وی تأكيدكرد: دشمن تمام لشكرهای زر و زور و تزوير و هزاران رسانه را عليه كشور بسيج كند، سوزنی از مسير ولايت عقب نشينی نخواهيم كرد.

در ابتدای اين ديدار همچنين جمعی از بسيجيان حاضر در مراسم برنامه ی «پرچمداران تمدن اسلامی» را اجرا كردند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: