شنبه 23 نوامبر 13 | 10:45

عراقچی: به توافق نزدیک شده‌ایم

معاون وزیر امور خارجه گفت به میزان خوبی در مذاکرات به توافق نزدیک شده ایم و امروز در مذاکرات پیشرفت هایی حاصل شده است اما برخی موارد اصلی هنوز باقی مانده است.


معاون وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: امروز در مذاکرات پیشرفت هایی حاصل شده است اما برخی موارد اصلی هنوز باقی مانده است.

وی در ادامه افزود: به میزان خوبی به توافق نزدیک شده ایم. عراقچی در پاسخ به وسالی درباره اظهار نظر برخی غربی ها درباره پذیرش حق غنی سازی ایران از سوی غرب گفت از آنجا که مذاکرات هنوز نهایی نشده است این اخبار را نه تکذیب می کنم و نه تایید.

عراقچی تاکید کرد: تا وقتی توافق نهایی نشده است یعنی هیچ قسمتی از آن نیز نهایی نشده است. وی در پایان اظهارات خود بار دیگر تاکید کرد به میزان خوبی در مذاکرات به توافق نزدیک شده ایم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: