شنبه 23 نوامبر 13 | 12:33

گله‌های فرهنگی شیخ طادی از دولت یازدهم

شیخ طادی گفت: بنده توقعی از این دولت ندارم چون می توان گفت که مدیران فرهنگی منتخب دولت، با این حوزه آشنایی ندارند در نتیجه آنها از متخصص و مشاورین کمک میگیرند.


با روی کار آمدن دولت یازدهم و جلوس بر کرسی قوه مجریه شاهد تغییرات جدی در همه حوزه های مدیریتی بودیم. یکی از مهمترین این تغییرات، عزل و نصب در حوزه های مختلف فرهنگی من جمله سینما بود که واکنش های گوناگونی در پی داشت.

با گذشت حدود صد روز از فعالیت های دولت یازدهم بر آن شدیم تا نظر متخصصین و کارشناسان سینمایی را در رابطه با عملکرد دولت جدید در حوزه فرهنگ و سینما جویا شویم.

پرویز شیخ طادی رئیس کانون کارگردانان ایرانیان با بیان اینکه با گذشت چند ماه نمی شود عملکرد دولت و وزیران را ارزیابی کرد، گفت: بنده توقعی از این دولت ندارم چون می توان گفت که مدیران فرهنگی منتخب دولت، با این حوزه آشنایی ندارند در نتیجه آنها از متخصص و مشاورین کمک میگیرند. ما دولتی را واقعی می دانیم که به مدیران کمک می کنند و مشاوره می دهند. یعنی مشاورین را در حوزه سینما مسئول تر از مدیران جدید و تازوه وارد به این عرصه می دانیم.

وی با اشاره به اینکه در صد روز ابتدایی دولت یازدهم بودجه ای برای سینما در نظر گرفته نشده است، اقزود: نمی توانیم توقع زیادی از مجریان و مدیران داشته باشیم؛ توقعی که بر اساس آن صحبت و برنامه ریزی کرد و حتی نمی توان گفت که دولت در این صد روز گذشته چه اقداماتی انجام داده است و پیش بینی کرد که در آینده چه اتفاقی در این حوزه به وقوع خواهد پیوست.

این کارگردان سینما با بیان اینکه متاسفانه چند اقدام اشتباه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: البته این اشتباهات ناشی از عدم تربیت مدیران فرهنگی از ابتدا تا کنون است و نمی توان در این رابطه ایراد جدی به دولت فعلی وارد دانست چراکه مشکل در این حوزه ریشه ای است و ما تا کنون هیچ اقدام سازنده و تربیتی انجام نداده ایم و بر همین اساس تنها از دولتی می توان توقع و انتظار داشت که با هدف به پیش بیاید و برای تربیت مدیران و مشاورین متخصص برنامه ریزی صحیح داشته باشد.

شیح طادی با بحرانی خواندن شرایط موجود تصریح کرد: همه فرهنگیان و هنرمندان به ناچار مجبورند تا جابجایی مدیران غیرمتخصص را تحمل کنند تا عمرشان بگذرد!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: