شنبه 23 نوامبر 13 | 12:37

روایت یکی از نجات‌یافته‌گان انفجارهای بیروت

یکی از نجات یافته گان انفجارهای بیروت راننده ای است که با سد کردن خودرو تروریست دوم مانع از تحقق اهداف شوم آنها در تخریب سفارت ایران شد.


139209021109274261592183زین قطیش، راننده حامل آب که با سد کردن مسیر خودرو دومین عامل بمب گذاری مانع از تحقق نقشه شوم تروریست ها در تخریب سفارت ایران شد در گفتگو با شبکه الجدید به شرح ماجرا پرداخته است.

وی گفت: از حرکت غیر عادی غافلگیر شدم به طوری که مشاهده کردم فردی در مقابل من در حال دویدن است و پس از آن انفجار مهیبی در مقابل درب آهنی سفارت ایران رخ داد که به شکسته شدن خودرویی که من در داخل آن بودم منجر شد.

زین قطیش افزود: من از خودرو پیاده شدم تا کمک کنم و پاهای قطع شده را در نزدیکی درب سفارت مشاهده کردم و فردی دیگر را دیدم که بر روی زمین افتاده بود و فرد دیگری به آسمان بلند شد و با پشت بر زمین افتاد.

وی بیان کرد: هنگامی که سوار وانت خود شدم تا موتور را خاموش کنم شهید رضوان را مشاهده کردم که به من گفت: حاج زین سوار شو و به عقب برو و محل خود را ترک نکن تا ببنیم چه شده است.

قطیش ادامه داد: در این هنگام متوجه خودرویی پشت سرم شدم و به جوانی که همراهم بود گفتم از راننده آن بخواه که خودروی خود را عقب ببرد راننده کمی عقب رفت سپس ایستاد و چهار ثانیه بعد انفجار دوم رخ داد. من در این هنگام رضوان و رضا را مشاهده کردم که بر روی زمین افتاده بودند وضعیت حاج رضوان طبیعی بود و فقط از من خواست که پای قطع شده اش به مکانش برگردانم و من هنگامی که به خانه رسیدم و متوجه شهادت وی شدم باور نمی کردم که وی شهید شده باشد.

وی درباره شیوه و چگونگی نجات خود گفت: اگر خواست خدا باشد و عمرت به دنیا باشد اتفاقی نمی افتد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: