شنبه 23 نوامبر 13 | 15:45

«مبانی دینی استکبار ستیزی» منتشر شد

این اثر به کوشش موسسه فرهنگی راه فخرالائمه (علیهم السلام) در چهار فصل تألیف شده است.


IMG12275354کتاب «مبانی دینی استکبار ستیزی و اصول مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی »اثری بنیادی و فاخر در راستای تقویت بنیان های قوی «اصل استکبار ستیزی» و آشنایی با ماهیت، ابعاد و آفت های این واجب اسلامی بوده که توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف تهیه و تدوین شده است، به چاپ رسید.

براساس این گزارش، این اثر به کوشش موسسه فرهنگی راه فخرالائمه (علیهم السلام) در چهار فصل تألیف شده است.

فصل اول به بررسی ویژگی ها و شاخصه های رفتاری مستکبران در دو بخش تعریف استکبار و مصادیق آن و ویژگی های ستکبران می پردازد و در فصل دوم از این کتاب ما با اصول مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی در شش بخش اصل هوشیاری و دشمن شناسی، اصل مرعوب نشدن و فریب نخوردن، اصل ضدیت و مقاومت در مبارزه، اصل حفظ عزت و عدم سازش و مذاکره، اصل عدم تقیه و اصل عدم حسن ظن و اعتماد آشنا می شویم.

در فصل سوم به گوشه ای از جنایات استکبار جهانی؛ آمریکا در دو بخش جنایت های صورت گرفته علیه ملت ایران و جنایت های صورت گرفته علیه اسلام و کشورهای اسلامی اشاره می شود و در نهایت در فصل پایانی این کتاب به وظیفه مسلمانان در برابر دشمنان اسلام اشاره شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: