شنبه 23 نوامبر 13 | 16:58

مکمل‌ها مشمول مالیات ارزش افزوده شد

معاون مالیات بر ارزش افزوده در بخشنامه جدیدی اعلام کرد، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی مشمول مالیات ارزش افزوده شد.


علیرضا طاری بخش در این بخشنامه افزود: پیرو بخشنامه شماره 2685مورخ 6/7/92 ،در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقی رئیس جمهور،مقرر می دارد:«‌ویتامین‌ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید واعلام می‌نماید مـشمول بند(9)ماده(12)قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: