شنبه 23 نوامبر 13 | 19:30

طنز: آخرین وضعیت خط فقر +نمودار علمی

یک مرکز علمی پایش و سنجش داده‌، که در پایش و سنجش داده‌های مربوط به شاخص‌های عدالت و امید ‌تخصصی عجیب دارد، پس از تحقیقات دقیق و مستمر علمی و میدانی، تازه‌ترین وضعیت خط فقر را در قالب نموداری تکان‌دهنده، که برخلاف ظاهرش کاملاً علمی و پژوهشی نیز هست ارائه کرد.


امید مهدی‌نژاد-یک مرکز علمی پایش و سنجش داده‌، که در پایش و سنجش داده‌های مربوط به شاخص‌های عدالت و امید ‌تخصصی عجیب دارد، پس از تحقیقات دقیق و مستمر علمی و میدانی، تازه‌ترین وضعیت خط فقر را در قالب نموداری تکان‌دهنده، که برخلاف ظاهرش کاملاً علمی و پژوهشی نیز هست ارائه کرد.

این نمودار که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد به شرح زیر است:

21

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: