یکشنبه 24 نوامبر 13 | 09:55

افشاگری همسر سابق پادشاه عربستان

همسر سابق پادشاه عربستان می‌گوید ۱۲ سال است دختران پادشاه در اقامتگاه اجباری حبس هستند.


همسر سابق پادشاه عربستان می‌گوید 12 سال است دختران پادشاه در اقامتگاه اجباری حبس هستند. وی با وکالت دادن به یک وکیل فرانسوی خواهان آزادی دخترانش از چنگال پدرشان شد، که این مسأله باعث جلب توجه و تعجب همگان شد. به گزارش “مرأه الجزیره” الغایر افزود: حدود 12 سال است که پادشاه به انتقام دادن تقاضای طلاق از سوی مادر، دخترانش را در درون کاخ حبس نموده است.

الغایر، “لوران دیوما” وزیر خارجه سابق فرانسه را وکیل پرونده آزادی دخترانش کرد و اعلام نمود که درصدد است این پرونده را در رسانه‌های گروهی منتشر کرده و جزئیات آن را بیان نماید. وی گفت: مشکل دختران یک مسأله شخصی نیست، بلکه عمومی بوده و در لیست حقوق بشر قرار می‌گیرد؛ زیرا حال 4 دختر در اقامتگاه اجباری روز به روز بدتر می‌شود؛ و دو تن از آن‌ها به شدت بیمار هستند و درحالی که ولایت زن در جامعه عربستان بر خودش ممنوع است، هیچ ولی و سرپرستی برای آن‌ها تعیین نشده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: