یکشنبه 24 نوامبر 13 | 11:31

عضویت نمایندگان در برخی شوراها حذف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان عضویت نمایندگان در ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور، شورای عالی کار و شورای هماهنگی سازمان مناطق آزاد تجاری و صنعتی را حذف کردند.


نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع، در سایر هیات ها اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند.

ایراد شورای نگهبان نسبت به این طرح این بود که مجلس نمی تواند مصوبات دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح کند به همین خاطر کمیسیون آیین نامه داخلی با توجه به ایراد شورای نگهبان تصمیم به حذف بندهای 9، 2و 7 ماده یک این طرح گرفت که بر اساس آن دیگر مجلس ناظری در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور، شورای عالی کار و شورای هماهنگی سازمان های مناطق آزاد تجاری نخواهد داشت.

همچنین نمایندگان در ماده 2 طرح مذکور که در آن آمده است از تاریخ تصویب این قانون عضویت نمایندگان در شوراها مجامع و هیات ها به عنوان ناظر لغو می شود عبارت (به عنوان ناظر) را حذف کردند.

در ماده 4 این طرح نیز که آمده بود “در صورتی که هر یک از شوراها، مجامع و هیات هایی که طبق قانون دارای نماینده ناظر می باشند اقدام به تشکیل کمیته یا شورای فرعی نمایند، موظفند مراتب را به نماینده، ناظر و معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند. نماینده مذکور عضو ناظر کمیته یا شورای فرعی است و عندالزوم در جلسات آن شرکت می نماید “عبارت “معاونت نظارت” را حذف کردند.

همچنین نمایندگان در ماده 7 این طرح که ابتدا کمیسیون بر نظر مجلس اصرار داشت و با توجه به اینکه تصویب آن نیاز به دو سوم آرا داشت رای ندادند. در نهایت حسین مظفر پیشنهاد اصلاحیه ای مطرح کرد که بر این اساس ماده 7 پس از تغییر به تصویب نمایندگان رسید.

ماده 7 به این شکل اصلاح و تصویب گردید؛ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه به پیشنهاد اعضای شورای و با توافق سران قوا تایید می گردد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: