یکشنبه 24 نوامبر 13 | 11:59

موافقت لویه‌جرگه افغانستان با پیمان امنیتی

حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده بود تا این شورا درباره این توافقنامه که مربوط به نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از 2014 است، تصمیم‌گیری کنند.


شورای ریش سفیدان و بزرگان افغانستان موسوم به لویه جرگه امروز با توافقنامه امنیتی همکاری آمریکا و افغانستان موافقت کرد.

حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده بود تا این شورا درباره این توافقنامه که مربوط به نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از 2014 است، تصمیم‌گیری کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: