یکشنبه 24 نوامبر 13 | 12:53

مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برای دریافت اولین دفترچه بیمه برای خود و افراد تحت‌ تکفل باید با مراجعه به شعبه و همراه داشتن مدارک لازم نسبت به اخذ دفترچه درمانی خود اقدام کنند.


تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان، ارائه شناسنامه و کارت ملی و تصویر آنها (درمورد افراد 15 سال تمام به بالا شناسنامه باید عکس‌دار باشد)، یک قطعه عکس از بیمه‌شده و هریک از افراد تحت‌ تکفل جهت الصاق به دفترچه درمان (برای فرزندان از 2 سال به بالا)، گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بعد از 22سالگی به بعد از مؤسسات رسمی آموزشی معتبر، از مدارک لازم برای صدور دفترچه درمانی بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر است.

بر همین اساس، از دیگر مدارک ضروری برای دریافت اولین دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی می‌توان به ارائه نظریه کمیسیون پزشکی درمورد فرزندانی که در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشد، اخذ تعهد کتبی از بیمه‌شده مبنی بر نداشتن شوهر و اشتغال درمورد فرزندان اناث، ارائه نظریه کمیسیون‌های پزشکی درمورد پدر و مادر تحت‌تکفل بیمه‌شده درحالتی که از سوی کمیسیون‌های مذکور ازکارافتاده تشخیص داده شوند، اشاره کرد.

همچنین ارائه گزارش بازرسی کفالت درمورد پدر و مادر بیمه‌شده مبنی بر احراز فقدان تمکن مالی آنها، گواهی حضانت فرزندان از مراجع ذی‌صلاح درمورد بیمه‌شده زن و یا حالتی که همسر (شوهر) وی در هیچ یک از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال نداشته و تحت نظام حمایتی خاص نباشد، ارائه نظریه کمیسیون‌های پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی درمورد شوهر بیمه‌شده زن که معاش وی توسط بیمه‌شده زن تأمین می‌شود، ارائه گواهی اعزام به خدمت سربازی از مراجع ذی‌ربط جهت ارائه دفترچه خانواده وی، اخذ رسید پرداخت هزینه تولید دفترچه درمان المثنی از دیگر مدارک لازم برای دریافت اولین دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی است.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: