سه‌شنبه 26 نوامبر 13 | 10:59

احمدی‌نژاد امروز به دادگاه می‌رود

امروز محمود احمدی‌نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر می‌شود.


محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق کشور به دلیل شکایت‌هایی که علیه وی صورت گرفته است، امروز سه‌شنبه (۵آذرماه) در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر می‌شود.

گفتنی است؛ تاخیر در معرفی وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و همچنین عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت برای تصویب از مجلس، سه مورد تخلف احمدی‌نژاد بوده که به تائید مجلس هشتم نیز رسیده است.

مجتبی ملک افضلی؛ مدیرکل امور کار‌شناسی نظارت مجلس با بیان اینکه احمدی‌نژاد ۹شاکی دارد، می‌گوید: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و درماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف سیاست جمهوری اسلامی ایران به این نکته اشاره شده است که رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور باید مستقیم به دادگاه ارجاع شده و دادسرا دخالتی دراین موضوع ندارد، بنابراین این جلسه تنها رسیدگی به تحقیقات مقدماتی است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نودم مجلس شاکی حقوقی این پرونده است و دیگر شاکیان، حقیقی هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: