سه‌شنبه 26 نوامبر 13 | 12:33

گزارش اقتصادی سال ۹۱منتشر شد

بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی بانک مرکری رشد اقتصادی در سال گذشته منفی 5.8 درصد بوده است که از این میان رشد بخش نفت منفی 34.1 درصد، بخش کشاورزی مثبت 6.3 درصد، صنایع و معادن منفی 12.4 درصد و خدمات منفی 0.4 درصد بوده است.


بانک مرکزی گزارش سه ماهه چهارم اقتصادی را منتشر کرد. براساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت منفی 5.8 درصد و بدون نفت منفی 3.1 درصد در سال 91 بوده است.

همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 675 هزار و 709 میلیارد تومان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 160 هزار و 996 میلیارد تومان، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی 299 هزار و 981 هزار تومان و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی 67 هزار و 40 میلیارد تومان برآورد شده است.

در بخش نرخ رشد متغیرهای پولی در پایان اسفند، نقدینگی در پایان اسفند 91 در مقایسه با اسفند سال قبل از آن 29 درصد، پول 22.8 درصد، شبه پول 31.2 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی 29.3 درصد رشد داشته است.

در پایان اسفند، نرخ تورم میانگین 30.5 درصد و تورم نقطه به نقطه 41.2 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش در بخش وضع مالی دولت، درآمدها 56 هزار و 820 میلیارد تومان، پرداخت‌های هزینه‌ای 88 هزار و 999 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 42 هزار و 852 میلیارد تومان، تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای 15 هزار و 227 میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی سرمایه‌ای 45 هزار و 546 میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین رشد بخش نفت منفی 34.1 درصد، بخش کشاورزی مثبت 6.3 درصد، صنایع و معادن منفی 12.4 درصد و خدمات منفی 0.4 درصد بوده است.

در این سال نرخ بیکاری 12.2 درصد بوده که در این نرخ در شهر 13.8 درصد و در روستا 8.2 درصد است. بیکاری مردان 10.5 درصد و زنان 19.9 درصد برآورد شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: