چهارشنبه 27 نوامبر 13 | 10:31

سه جمله برای یک جهیزیه

خیمه زندگی ساده و فقیرانه آنها در یکی از مناطق جنوب تهران برپاست…


سلام و خداقوت

این فراخوان شما را دعوت می کند به مشارکت در تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند که ماههاست عقد کرده مانده.

پدر پیر و از کار افتاده ای دارد که بیمار است.

خیمه زندگی ساده و فقیرانه آنها در یکی از مناطق جنوب تهران برپاست.

همت کنید برای تهیه جهیزیه ایشان

شماره کارت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: