چهارشنبه 27 نوامبر 13 | 18:21

رسانه ملی به کدام ساز افراطی ها برقصد؟

در این میان مشخص نیست که صدا و سیما و منتقدان دولت باید چه کنند که به مذاق رسانه های نزدیک به خانواده هاشمی خوش آید ؟! اگر انتقاد کنند مورد هتاکی قرار می گیرند اگر انتقاد نکنند سرزنش می شوند که ساختگی است !


سایت آینده – مرتبط با خانواده هاشمی – که در روزهای گذشته جو رسانه ای سنگینی علیه صدا و سیما راه انداخته و مدعی بود که صدا و سیما می خواهد مقابل دولت ایستاده و مانع پخش بخش هایی از گزارش 100 روزه روحانی شود امروز در گزارشی عجیب از این که مجریان تلویزیون وارد مصاحبه ای چالشی با رئیس جمهور نشده اند انتقاد کرد !
دیروز این سایت در گزارشی مدعی شده بود : بعد از آن که مافیای رسانه ای و در راس آن، عوامل صداوسیما در شیوه ای غیر حرفه ای به “سفیدنمایی” اقدامات دولت قبل مشغول بودند، تا کنون تلاش زیادی کرده اند که پرده از آنچه در این سالها بر کشور رفت، بالا زده نشود. از همین رو آنها در یک ماه گذشته به انحاء مختلف تلاش می کنند روحانی را ترغیب کنند از بیان مشکلاتی که کشور به آنها دچار است و میراثی که از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته، منصرف کنند.

101072

این سایت در گزارشی دیگر به انتقاد از صدا و سیما پرداخته و نوشت : عملکرد صداوسیما در موضوع هسته ای که تلاش می کرد با حرفه ای و بیطرف نشان دادن خود، صحت اظهارات مسئولین کشور در مورد توافقات هسته ای را زیر سئوال ببرد این سئوال را مطرح کرد، که مسئولین صداوسیما در هشت سال گذشته به چه دلیلی رسانه ملی را به بوق تبلیغاتی دولت تبدیل کرده بود.

101075

بعد از پخش کامل سخنان رئیس جمهور که در آن آقای روحانی بدون هیچگونه مانعی حتی سوال مجری هر چه خواست علیه دولت سابق گفت این سایت در گزارشی دیگر نوشت : برخی ژست های مجریان و به به و چه چه های آنان به جای ورود به پرسشگری حرفه ای، نه بازتاب مناسبی در میان مردم داشت و نه به نظر می رسد به سود دولت و صداوسیماست.صداوسیما در حالی این رویه را در مصاحبه با دکتر روحانی پیش گرفت که در دیگر برنامه ها، رویکرد انتقادی یکطرفه به دولت دارد.101074

در این میان مشخص نیست که صدا و سیما و منتقدان دولت باید چه کنند که به مذاق رسانه های نزدیک به خانواده هاشمی خوش آید ؟! اگر انتقاد کنند مورد هتاکی قرار می گیرند اگر انتقاد نکنند سرزنش می شوند که ساختگی است !

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: