یکشنبه 01 دسامبر 13 | 12:00

همت کنید برای خریدن یک پای مصنوعی

این بنده خدا یک پای مصنوعی دارد که کیفیتش را از دست داده و در سرما و گرما به خاطر انقباض و انبساط پای مصنوعی یا پا داخلش قرار نمی گیردا یا همراه با درد و زخم است.


آقای س.چ کارگر یک کارخانه چوب در یکی از شهرک های صنعتی است.

ایشان در سال ۸۹ بر اثر تصادف یک پای خود را از دست می دهد و متاسفانه راننده فرار کرده است.

بخاطر شرایط جسمی اش مدتها بیکار بوده و تحت پوشش هیچ بیمه ای هم نبوده است.

البته همسر ایشان درکارگاهی با حقوق ماهیانه حدود ۳۰۰هزار تومان کارگری می کند.

این خانواده یک دختر دبیرستانی دارد.

این بنده خدا یک پای مصنوعی دارد که کیفیتش را از دست داده و در سرما و گرما به خاطر انقباض و انبساط پای مصنوعی یا پا داخلش قرار نمی گیردا یا همراه با درد و زخم است.

بر اساس پیش فاکتور ارائه شده بیمارستان هلال احمر اصفهان برای تهیه این پای مصنوعی ۳۳میلیون ریال نیاز است.

شماره کارت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: