یکشنبه 01 دسامبر 13 | 13:31

اولین شماره «کارآمدی» منتشر شد

در این ماهنامه علاوه بر بررسی اهمیت بحث هدفمندی یارانه‌ها و لزوم پرداختن به چالش‌های آن از جمله نحوه پرداخت ماهانه حدود سه تا چهار هزار میلیارد به مردم و همچنین میزان تحقق اهداف، این مسئله در ادبیات قرآنی با توجه به بحث عدالت اقتصادی بررسی شده است.


به گزارش تریبون مستضعفین اولین شماره از ماهنامه «کارآمدی» قرارگاه جهاد اقتصادی با موضوع هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد. در این ماهنامه علاوه بر بررسی اهمیت بحث هدفمندی یارانه‌ها و لزوم پرداختن به چالش‌های آن از جمله نحوه پرداخت ماهانه حدود سه تا چهار هزار میلیارد به مردم و همچنین میزان تحقق اهداف، این مسئله در ادبیات قرآنی با توجه به بحث عدالت اقتصادی بررسی شده است.

Untitled

در ادامه چهار سناریو موجود در مورد طرح هدفمندی و اصلاح و ادامه آن در یک نوشتار تحلیلی بررسی و تجربه برزیل در این زمینه نیز بیان شده است. یک مصاحبه تفصیلی با یکی از صاحبنظران این حوزه نیز در این شماره از ماهنامه موجود است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: