یکشنبه 01 دسامبر 13 | 15:28

چهارمین نشست هم‌اندیشی الگوی پیشرفت

در این نشست مباحث هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی «بر اساس فهرستِ جزوهٔ پیشخوان این نشست مورد بررسی و نقد حاضران قرار می‌گیرد. نشست‌های هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی ویژه فهرست نویسان و فعالان عرصه الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می‌شود. پیشخوان نشست چهارم هم اندیشی را از اینجا دریافت کنید.


چهارمین نشست هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی در روزهای ۱۴ و ۱۵ آذرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد.

در این نشست مباحث هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی «بر اساس فهرستِ جزوهٔ پیشخوان این نشست مورد بررسی و نقد حاضران قرار می‌گیرد. نشست‌های هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی ویژه فهرست نویسان و فعالان عرصه الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می‌شود. پیشخوان نشست چهارم هم اندیشی را از اینجا دریافت کنید.

همچنین در حاشیه این نشست، جلسات بررسی و نقد فهرست و رونمائی از نمایشگاه فهرست نویسی و رونمائی از سه فهرست جامع تدوین شده درباره معرفی نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی موضوعات جهت ساز جامعه ایران شناسائی و تبیین شده است؛ که با پردازش این موضوعات می‌توان زمینه تفاهم و تحقق الگوی پیشرفت اسلامی را فراهم آورد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: