دوشنبه 02 دسامبر 13 | 11:02

فیاض «مهندسی فرهنگ عمومی» را منتشر کرد

کتاب «مهندسی فرهنگ عمومی» به نویسندگی ابراهیم فیاض از سوی موسسه انتشارات کتاب نشر روانه بازار نشر شد.


کتاب «مهندسی فرهنگ عمومی» در شانزده فصل به مباحثی مانند: فرهنگ عمومی و نظم و کنترل اجتماعی، نهادهای اجتماعی و مشروعیت بخشی در فرهنگ عمومی، جمعیت و فرهنگ عمومی، مذهب و تحولات فرهنگ عمومی، خانواده و رشد و پالایش فرهنگ عمومی، تغییرات اجتماعی و فرهنگ عمومی و … می‌پردازد.

در مقدمه کتاب فوق نوشته شده است: «مهم رین رهیافت برای فرهنگ عمومی، شعور عمومی است، شعور عمومی بعد روان شناختی اجتماعی فرهنگ عمومی را ترسیم می‌کند.

شعور عمومی یعنی آنچه مردم در فرایند زندگی عمومی و روزمره خود می‌اندیشند و چون یک معرفت و شناخت روزمره است در آن خطایی راه ندارد، به همین دلیل به آن عقل سلیم گفته شده است.

پس مردم همانگونه که زندگی می‌کنند، فکر می‌کنند و نظام شناختی خود را ترسیم می‌کنند و فرهنگ عمومی خود را شکل می‌دهند و می‌سازند. پس برای فهم فرهنگ عمومی به شناخت مغز آن، یعنی شعور عمومی نیازمندیم.»

نخستین چاپ کتاب مهندسی فرهنگ عمومی در 264 صفحه، به بهای 000/100 ریال و شمارگان 3000 نسخه توسط موسسه انتشارات کتاب نشر چاپ شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: