دوشنبه 02 دسامبر 13 | 14:15

حمله یاران فراری به محمدرضا خاتمی

فضا برای طلبکارانی چون من فراختر شده، صفی را در نظر بگیرید که تعداد انبوهی طلبکار در آن قرار دارند، طبیعتا اگر هر فردی از این صف خارج شود، طلبکاران باقیمانده فضای بیشتری برای دریافت مطالبات خود خواهند داشت. مطالبات ما از جنس مطالبات آقایان نیست که با بوی کباب، سیری پذیرد و وقتی بوی کباب آمد اعلام گذشت از دریافت طلب کنند!


روز گذشته محمد رضا خاتمی دبیرکل اسبق حزب منحله مشارکت در مصاحبه با روزنامه اعتماد با ارائه نظریاتی یک سویه و انحصار طلبانه اعلام کرد که از طلبمان در سال ۸۸ (مطالبات غیر قانونی کف خیابانی) گذشتیم! اما این موضع حتی به مذاق یاران و همراهان این جریان ورشکسته سیاسی هم خوش نیامد و با اعتراض و ناسزا به خاتمی و همچنین افشاگری از رویه جدید آنان همراه شد.

روح الله زم فرزند محمد علی زم از مهره‌های فعال در فتنه ۸۸ که پس از یک دوره محکومیت به خارج از کشور گریخته و اکنون با ایجاد شایعه و نشر اکاذیب در شبکه اجتماعی منتسب به سرویسهای جاسوسی غربی در حال فعالیت علیه نظام است، با اشاره به این حرکت تاکتیکی پرده از برخی از زوایای آن بر می‌دارد.

این یار قدیمی فتنه گران در پست جدیدی که در فیس بوکش نوشته با ابراز ناراحتی و عصبانیت از همراهان گذشته، در مطالبات غیرقانونیشان، اینگونه این مواضع یکسویه را ارزیابی می‌کند: «می‌گویند؛ از طلبمان در‌‌ همان سال ۸۸ گذشت کردیم. طلبمان این نبود که بیایند ما را وزیر و وکیل کنند.»

عجیب است که در پانزدهمین سال تاسیس جبهه مشارکت، دبیرکل پیشین آن چنین سخن می‌گوید!

اگر می‌خواهید مجوز شرکت در انتخابات مجلس را دریافت کنید، چرا از حق مردم عبور می‌کنید؟ آیا عبور از خاتمی در سالهای دولت اصلاحات کافی نبود؟

1799284_390

اگر چه انحصار طلبان و قانون گریزان انتخابات ۸۸ هنوز هم اقرار به اشتباهات خود ندارند اما به نظر می‌رسد ارزیابی هدفداری که جریانهای داخلی حامی فتنه ۸۸ بدلیل قانون گریزی‌هایشان از عدم اقبال عمومی مردم به ایشان است، هنوز با توهمات قشر فراری این جریان ورشکسته در خارج از کشور تطابق و هماهنگی پیدا نکرده، زیرا که این عنصر سوخته در ادامه با اعلام صریح ادامه این خط توسط جریان نفاق اظهار می‌دارد:» اما من عرض می‌کنم؛ شایسته و نیکوست که «از طلب گذشتگان» مانند ایشان سریعا اعلام «گذشت از طلب» کنند. زیرا با انصراف آن‌ها، فضا برای طلبکارانی چون من فراختر شده، صفی را در نظر بگیرید که تعداد انبوهی طلبکار در آن قرار دارند، طبیعتا اگر هر فردی از این صف خارج شود، طلبکاران باقیمانده فضای بیشتری برای دریافت مطالبات خود خواهند داشت. مطالبات ما از جنس مطالبات آقایان نیست که با بوی کباب، سیری پذیرد و وقتی بوی کباب آمد اعلام گذشت از دریافت طلب کنند!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: