چهارشنبه 04 دسامبر 13 | 13:33

کتاب «جهانی ‌سازی از پایین» منتشر شد

چاپ اول کتاب «جهانی‌سازی از پایین» اثر جرمی بریچر، تیم کاستلو و برندان اسمیت، با ترجمه حسن نورائی‌بیدخت منتشر و راهی بازار نشر شد.


کتاب «جهانی ‌سازی از پایین» اثر مشترک جرمی بریچر، تیم کاستلو، برندان اسمیت را حسن نورائی بیدخت به فارسی برگردانده و انتشارات سروش آن راهی بازار کتاب کرده است.

 این اثر در 9 فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل نخست «جهانی سازی و کابوس آن» رویکردی از موضوع جهانی سازی از بالا و مشکلات ناشی از آن برای مردم و محیط زیست را ارایه می‌دهد. سپس به تشریح طرح‌ها و نقشه‌هایی می‌پردازد که از طریق آن، افراد مختلف با جهانی سازی از بالا به چالش برخاسته و در راستای جنبش جمعی برای جهانی سازی از پایین، دست به دست هم داده‌اند.

n00187595-b

مولفان در فصل دوم «قدرت جنبش های اجتماعی» مشخصه جنبش‌های اجتماعی را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهد که جنبشی مثل جهانی سازی از پایین چگونه به احتمال می‌تواند بر فرایند پرقدرتی همچون جهانی سازی از بالا تاثیر بگذارد.

در فصل سوم «دو، سه، چندین سطح» رابطه بین جهانی سازی از پایین و قدرت دولت را نشان میدهد. مولفان در فصل چهارم به موضوع «پرداختن به تضادها» توجه دارند که چگونه جنبش جهانی سازی از پایین می‌تواند به تضادها و تناقضات آن بپردازد. در فصل پنجم سخن از «جهانی برای تسخیر ـ به چه منظور؟» و دیدگاه مشترک در حال ظهور جهانی سازی از پایین به میان می‌آید.

فصل ششم «پیش‌نویس یک برنامه جهانی» نمونه محتملی از برنامه مشترک در حال ظهور جهانی سازی از پایین را ارایه می‌دهد. فصل هفتم «خودسازمان دهی از پایین» ظهور شبکه‌های جنبش اجتماعی فراملی و سازمان‌های کنش گروه ـ پایه خویشاوندی را بررسی و قدرت‌ها و ضعف‌های آن را ارزیابی می‌کند.

در فصل هشتم «هیچ جنبشی یک جزیره نیست» نویسندگان نشان می‌هند که چگونه جهانی سازی از پایین باید، مردم حق مخالفت با جهانی سازی، سیاست انتخاباتی، دولت‌ها، منطقه گرایی و کسانی را که به احتمال تحولاتی اعتدالی در نظام موجود صورت خواهند داد، به متحدان خود ربط دهد.

«آن را اصلاح کنید یا بساطش را برچینید» عنوان آخرین فصل این اثر که در آن تعامل یا کنش دو سویه موجود میان ابتکار جنبش و واکنش نخبگان مورد بررسی قرار گرفته و گفته می‌شود که چطور قدرت مردم می‌تواند منجر به تحول اجتماعی شود. نویسنده در آخر به جمع‌بندی اهمیت تاریخی جنبش جهانی سازی از پایین می‌پردازد.

چاپ نخست کتاب «جهانی ‌سازی از پایین» در 242 صفحه، به بهاي یکصد هزار ریال از سوی انتشارات سروش در اختیار علاقمندان جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: