شنبه 07 دسامبر 13 | 14:46

آرمان نسل اولی‌ها در شعری نسل سومی‌

محمدحسین انصاری‌نژاد در قصیده‌ای با عنوان «آمریکا» احساس و آرمان‌های نسل سوم انقلاب را به تصویر کشیده است. او با استفاده از واژگان نشان می‌دهد که نسل سوم مانند نسل اول انقلاب پایبند به ارزش‌ها است.


بسیاری گمان می‌کنند که تنها نسل اول انقلاب بود که دغدغه‌های انقلابی داشت و حرف‌های برآمده از دل مردم را به صورت شعر و شعار در می‌آورد. سال‌ها از سرودهای انقلابی و ضد آمریکایی که از سال‌ها پیش از انقلاب به نظم درآمده بود، می‌گذرد، اما خلاف تصور بسیاری از روشنفکران هنوز این مفهوم در شعر و داستان بسیاری از شاعران و نویسندگان جاری است.

قصیده ذیل شعری است از محمدحسین انصاری‌نژاد، از شاعران جوان کشور، که به مناسبت با ۱۶ آذر به نظم درآورده است. در این قصیده تمامی آرمان‌های نسل اول انقلاب در سروده شاعری از نسل شوم نیز نمود یافته است:

«ای تو‌ام الفتن،‌ای آمریکا
گوش کن این سخن،‌ای آمریکا

خشم دریاست به شعرم پنهان
پشت این تن تتن،‌ای آمریکا

در شب سیزده آبان‌ست
مشت ما شب شکن،‌ای آمریکا

از تو اینجاست تماشایی‌تر
نفرت مرد و زن،‌ای آمریکا

مرگ بر توست شعاری به پگاه
چون شرابی کهن،‌ای آمریکا

مرگ بر توست نمازی ما را
تا بپوشی کفن‌ای آمریکا

بین اصوات به گوش‌ات چه خوش است
صوت زاغ و زغن،‌ای آمریکا

ای که در جنگل تو ممنوع است
بانگ مرغ چمن‌ای آمریکا

نقش گلدوزی پیراهن توست
خون یاس و سمن‌ای آمریکا

جای آن بود به «توفان طبس»
بکشی خویشتن‌ای آمریکا

ای که چون ابرهه مشتت وا کرد
ابر آتش‌فکن،‌ای آمریکا

کودتای نوژه را یادت هست
مدد ذوالمنن،‌ای آمریکا

ای برادر شده با اسرائیل
پیش از این ظاهراً‌ای آمریکا

نسبتت چون سگ زردست و شغال
نسبتی بس کهن‌ای آمریکا

ای عدس خواسته چون اسراییل
جای «سلوی ومن»‌ای آمریکا

ای که شیطان بزرگی تو و گفت
پیر ما این سخن‌ای آمریکا

جگرت را هله چون دیو سفید
بدرد تهمتن‌ای آمریکا

پس به قول قدما اینسان خشت
تو به دریا مزن‌ای آمریکا

آن رجزخوان تو اوباما کیست؟
در وطن، بی‌وطن‌ای آمریکا

این علامات ظهورست، ببین
تازه، شرع و سنن‌ای آمریکا

شب شکارست و ستم سوز به خاک
نور صاحب زمن‌ای آمریکا»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: