شنبه 07 دسامبر 13 | 19:33

برگزاری نشست هم‌اندیشی الگوی پیشرفت

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای گسترش گفتمان مترقی و حیات بخش الگوی پیشرفت اسلامی چهار سطح نشست با تعریف خاص برگزار می‌کند؛ که در نشست‌های» هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی «مباحث» هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی «مورد بررسی و نقد فهرست نویسان این شورا قرار می‌گیرد. مباحث مطرح در هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی در حکم» مبانی نظری و مدل تنظیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی «هستند.


چهارمین نشست هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه معصومیه -علی‌ها السلام- شهر مقدس قم در روزهای ۱۴ و ۱۵ آذر ماه برگزار شد.

 چهار موضوعِ ۱-بررسی و تبیین مباحث «هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی» ۲- «افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی» ۳- نقد و بررسی «فهرست‌های اجمالی و تفصیلی معرفی نقشه راه» ۴- رونمائی از سه «فهرست جامع» برای معرفی «اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی» برنامه‌های اصلی این نشست گفتمانی بودند.

بر اساس این گزارش در بخش تبیین و بررسی مباحثِ «هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی» به سؤالاتِ اساسی «چرا به الگوی پیشرفت اسلامی نیاز داریم؟» و «چگونه الگوی پیشرفت اسلامی را تولید کنیم؟» – بر اساس فهرست جزوه پیشخوان این نشست- پاسخی تفصیلی داده شد. در این بخش و در پاسخ به سؤال اول، ضرورت «هدایت نظامات ذهنی» در راستای «جهت حرکت انقلاب اسلامی»؛ به عنوان فلسفه و چرائی نیاز به الگوی پیشرفت اسلامی مطرح گردید.

همچنین در این بخش و در پاسخ به سؤال دوم- با بررسی مقدماتی- معادله «پردازش موضوعات جهت ساز» به عنوان روش تولید الگوی پیشرفت اسلامی پیشنهاد گردید؛ که اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی تبلور و عینیت یافتهٔ این پیشنهاد محسوب می‌شود. در این نقشه راه بر اساس معادله «پردازش موضوعات جهت ساز» ۸۱ موضوعِ جهت ساز جامعه ایران تجمیع شده است.

در بخش دیگری از مباحث محتوائی این نشست، موضوعی تحت عنوان «افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی» مطرح شد؛ که در مباحث آن «پیشینه، آینده و وضعیت فعلی» فعالیت‌های متناسب با «تحقق الگوی پیشرفت اسلامی بررسی شد. بر اساس این مباحث فعالیت‌های معطوف به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی در کشور در مرحله پرورش قرار دارد؛ که در این مرحله دستیابی به سه هدفِ ۱-» گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در کشور «۲-» تأسیس ساختارهای متکفل الگوی پیشرفت اسلامی در ضمیمه ساختارهای فعلی «و ۳-» تربیت کار‌شناس برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی «اهداف اصلی محسوب می‌شوند. گفتنی است که بر اساس مباحث مطرح در این افق نمائی؛ فرآیند تحقق الگوی پیشرفت اسلامی، به ترتیب شاملِ سه مرحله» پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی «،» پروش الگوی پیشرفت اسلامی «و» پردازش الگوی پیشرفت اسلامی «است؛ که شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با عبور از مرحله پژوهش برای این موضوع به معادله‌ای موسوم به» پردازش موضوعات جهت ساز «برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی دست یافته است.

علاوه بر مباحث محتوائی فوق الذکر؛ برگزاری مراسم رونمائی از سه فهرست جامع برای معرفی» اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی «، برگزاری جلسه نقد و بررسیِ فهرست‌های اجمالی و جامع معرفی نقشه راه و ارائه گزارش به اساتید، فضلاء و طلاب مدرسه مبارکه معصومیه -علی‌ها السلام- قم، از دیگر برنامه‌های این نشست بودند.

لازم به ذکر است که شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای گسترش گفتمان مترقی و حیات بخش الگوی پیشرفت اسلامی چهار سطح نشست با تعریف خاص برگزار می‌کند؛ که در نشست‌های» هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی «مباحث» هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی «مورد بررسی و نقد فهرست نویسان این شورا قرار می‌گیرد. مباحث مطرح در هرم‌های الگوی پیشرفت اسلامی در حکم» مبانی نظری و مدل تنظیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی «هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: