یکشنبه 08 دسامبر 13 | 16:40

حقوق زیر یک میلیون تومان، معاف از مالیات

طبق پیشنهاد دولت سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می شود.


حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه ۱۷ آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.

در تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۳۹۳ پیشنهاد داده که «‌ الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.، پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰

د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثب تنام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیا تهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

ه – بند (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود.

و- حکم ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.

ز- بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می‌شود.

ح- به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ ده درصد (۱۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر دویست هزار نفر و دهیاری‌ها هزینه نماید.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: