یکشنبه 15 دسامبر 13 | 11:23

ضدحال اطلاعاتی حزب الله به اسراییل+عکس

در نگاه اول انسان یک عکس بزرگ می بیند که دروهله اول مخاطب فکرمیکند یک سری نمودارهای درختی در آن رسم شده وشاید به راحتی ازآن بگذرد . ولی وقتی بچه های حزب الله پای سخن را باز می کنند می فهمی این یک قلم عکس چه ضد حال اطلاعاتی بزرگی را به اسراییل زده.


در نگاه اول انسان یک عکس بزرگ می بیند که دروهله اول مخاطب فکرمیکند یک سری نمودارهای درختی در آن رسم شده وشاید به راحتی ازآن بگذرد . ولی وقتی بچه های حزب الله پای سخن را باز می کنند می فهمی این یک قلم عکس چه ضد حال اطلاعاتی بزرگی را به اسراییل زده.

در اقلیم تفاح درجنوب لبنان جایی بنام ملیتا هست که در روزهای نه چندان دور یک پایگاه سری حزب الله در چند صد متری پایگاه اسراییل بدون انکه شناسایی گردد دایر شده بود. البته هنوز هم پایگاه اسراییل در آن موقعیت سرپا است.

در این عکس که در آن حکایت از به رخ کشیدن قدرت اطلاعاتی حزب الله و خفت و خاری دادن قدرتهای بزرگی اطلاعاتی جهان همچون موساد را به همه عرضه می کند نکاتی موجود است.

بعد از جنگ ۳۳ روزه مجاهدان مبارز وشجاع حزب الله بانفوذ به پایگاه های سری و پادگان های اسراییل به اطلاعات ارزشمندی دست می یابند. این اطلاعات حاوی چارت تشکیلات ارتش اسراییل (هوایی، زمینی و دریایی) به همراه اسامی افسران ارشد و واحدهای نظامی و حتی درجه های این نظامی ها است. ازجمله می توان به فرماندهی منطقه شمالی اسراییل ، گردانها، گروهانها وافسران زیر مجموعه آن، گردان کماندوهای گولانی ارتش اسراییل ، واحدهای نظامی واطلاعاتی، واحدهای موشکی ،لجستیکی و … اسراییل را می توان نام برد.

http://teribon.ir/img/2013/12/nf00331470-1.jpg

http://teribon.ir/img/2013/12/nf00331470-2.jpg

حال که این گنجینه مهم اطلاعاتی بدست نیروها مخلص حزب الله افتاده است و افسران ارشد نظامی ارتش اسراییل تبدیل به مهره هایی سوخته گردیده اند ، اسراییل به چه می اندیشد؟؟؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: