جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۲ | ۱۸:۵۶

تاکسیرانان سال 88و92 به چه کسی رای‌دادند؟

رانندگان تاکسی بخشی از بدنه اجتماعی هستند که بدلیل ارتباطات «متقابل» ، «مستمر» و «بدون تکلف» با مردم معمولاً برآوردهای دقیقی از مسائل اجتماعی دارند. بر این اساس این صنف در حوادث سیاسی اجتماعی مهم (نظیر انتخابات ) مورد رجوع پژوهشگران، مراکز علمی و حتی برخی نهادهای امنیتی هستند.


بر اساس این نظرسنجی که در شهر تهران انجام شده است «76 درصد» رانندگان تاکسی معتقدند «محدود کردن بخشی از جامعه درباره اظهار نظر درباره مسائلی نظیر انرژی هسته‌ای درست نیست و آنها نیز مانند بقیه مردم حق اظهار نظر درباره انرژی هسته‌ای را دارند.»

 پس از اظهار نظر یکی از مشاوران رئیس جمهور در خصوص اینکه برخی صنوف نظیر رانندگان تاکسی حق اظهار نظر درباره انرژی هسته ای را ندارند، یک تیم پژوهشی متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اقدام به نظرسنجی در جامعه آماری 250 نفره از رانندگان تاکسی شهر تهران نمودند.
این نظرسنجی در فاصله روزهای 24 تا 26 آذر ماه 92 انجام شده است و حاوی نتایج قابل توجهی از رویکردهای سیاسی و اجتماعی این صنف درباره «انتخابات ریاست جمهوری»، «انرژی هسته ای» و «گزارش صدروزه رئیس جمهور محترم» است.
در بخشی از این پژوهش آمده است: رانندگان تاکسی بخشی از بدنه اجتماعی هستند که بدلیل ارتباطات «متقابل» ، «مستمر» و «بدون تکلف» با مردم معمولاً برآوردهای دقیقی از مسائل اجتماعی دارند. بر این اساس این صنف در حوادث سیاسی اجتماعی مهم (نظیر انتخابات ) مورد رجوع پژوهشگران، مراکز علمی و حتی برخی نهادهای امنیتی هستند. چرا که دست یابی به نظر آنان بسیار «سریع تر» و با دسترسی «راحت تر»ی انجام می پذیرد و نظرات آنان منعکس کننده مطالبات و گرایشات اکثریت مردم است.
رفتار انتخاباتی رانندگان تاکسی در انتخابات 88 و 92
بر اساس این نظرسنجی 58 درصد رانندگان تاکسی در این پژوهش گفته اند «در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به آقای روحانی رأی داده اند». همچنین 66 درصد آنها نیز گفته اند «در انتخابات سال 88 به آقای احمدی نژاد رای داده اند».
نظر رانندگان تاکسی درباره انرژی هسته ای
در بخشی از این نظرسنجی دیدگاه رانندگان تاکسی به «انرژی هسته ای» مورد ارزیابی قرار گرفته است . 74 درصد معتقدند «انرژی هسته ای نیاز حیاتی برای کشور است و مسئولان باید برای فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم تدبیر کنند.»
18 درصد نیز معتقدند کشور ما به انرژی هسته ای نیازی ندارد و دلیل اصلی دردسر و تحریم هاست.
ارزیابی از گزارش صد روزه رئیس جمهور
در بخش دیگری از این نظرسنجی رانندگان تاکسی به ارزیابی از «گزارش صد روزه» رئیس جمهور محترم پرداخته اند که بر اساس آن «68 درصد معتقدند گزارش صدروزه رئیس جمهور ناامیدکننده بود» و 20 درصد نیز آن را امیدوار کننده می دانند.
نظر رانندگان تاکسی درباره اظهارات مشاور رئیس جمهور
بخش آخر این گزارش درباره ارزیابی رانندگان تاکسی درباره «اظهارات اخیر مشاور رئیس جمهور» است. بر این اساس از رانندگان تاکسی سئوال شده است: «اخیرا یکی از مشاوران آقای رئیس جمهور گفته اند «رانندگان تاکسی حق اظهار نظر درباره مسائلی نظیر انرژی هسته ای را ندارند» نظر شما درباره این گفته چیست؟»
در پاسخ به این سئوال 76 درصد پاسخگویان گفته اند: «حرف غلطی است رانندگان تاکسی هم بخشی از مردم هستند » و 8 درصد نیز ابراز داشته اند: «حرف درستی است چون تخصصش را نداریم».

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: