شنبه 21 دسامبر 13 | 17:06

سو استفاده حزب منحله از شب يلدا

اهالي فتنه 88 كه خيال خروج از انزواي 4 ساله خود را دارند، هر از چند گاهي با تكاپويي سعي مي كنند كه خودي نشان دهند و جسد متعفن و پوسيده فتنه را تكاني بدهند، شايد كسي متوهم شود كه جسد زنده است!


اهالي فتنه 88 كه خيال خروج از انزواي 4 ساله خود را دارند، هر از چند گاهي با تكاپويي سعي مي كنند كه خودي نشان دهند و جسد متعفن و پوسيده فتنه را تكاني بدهند، شايد كسي متوهم شود كه جسد زنده است!

در همين راستا، اين بار حزب منحله مشاركت با سوء استفاده از رسم آئيني ايرانيان، شب يلدا، با تدارك بسته هايي قصد پويا نشان دادن تشكيلات خود را دارد! اين موضوع  كه بر خروجي يكي از سايت هاي متعلق به فتنه گران (خارج نشين) قرار گرفته است حاوي تصاوير اين بسته ها نيز مي باشد. این بسته ها شامل كارت تبريكي با تصویری از سران فتنه 88، است.

اما بد نيست به اين بهانه چند سوال كوتاه را از مسئولين اين گروه غير قانوني بپرسيم:

چگونه مي خواهيد پاسخ خانواده هايي را بدهيد كه فرزندانشان در آتشي سوختند كه سران فتنه 88 شعله ور كردند و برخي احزاب بد نام در آن دميدند؟!

دل داغديده مادر و پدري كه فرزندشان به پاي دروغ ها و تهمت ها و توهم هاي فتنه گران سوخت را با چه وسيله اي مي توانيد آرام كنيد؟!

اگر از هم كيشان خود نمي هراسيد، با شهامت اعلام كنيد كه حتي يك برگ سند هم براي اثبات ادعاي توخالي و پوچ تقلب نداشته و نداريد!

جواب آن همه هجمه و تهمتي را كه به ساحت حكومت اسلامي روا داشته شد، چگونه مي دهيد؟!

شادي مستانه و روزافزون دشمنان قسم خورده ايران و انقلاب و اسلام را كه در فتنه 88 به اوج رسيده بود را چه كساني باعث شده بودند؟!

alt

  1. طرفدار حق
    23 دسامبر 2013

    لعنت به سران فتنه 88
    خدا ازشون نگذرد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: