پنج‌شنبه 26 دسامبر 13 | 07:36
طبق لایحه بودجه 93؛

اختصاص ۵۰ درصد درآمدهای استانی به تهران

استان تهران با 23 هزار میلیارد تومان نزدیک به نیمی از درآمد استانی کل کشور را که حدود 48 هزار 700 میلیارد تومان است به خود اختصاص می‌دهد. همچنین حدود 69 درصد از منابع استانی کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه متمرکز شده که نزدیک به 28 درصد از مصارف استانی کل کشور را تشکیل می‌دهند.


در حالی 5/22 درصد از منابع بودجه عمومی سال آینده را منابع استانی تشکیل می‌دهند که بیش از نیمی از درآمدهای استانی به تهران تعلق دارد. به گزارش ایسنا، نزدیک به 5/22 درصد از منابع بودجه عمومی سال 93 را منابع استانی و 5/77 درصد را منابع ملی تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که از مجموعه اعتبار 204 هزار و 600 میلیارد تومانی (‌کل مصارف به غیر از تملک دارایی‌های سرمایه‌) در لایحه بودجه سال 93، نزدیک به 95 درصد اعتبارات ملی و پنج درصد اعتبارات استانی است. بر این اساس بودجه استانداری‌ها در مصارف در لایحه بودجه سال 93 از بودجه استانی تفکیک شده و منابع آنها به عنوان بودجه ملی طبقه‌بندی شده است.

همچنین نسبت درآمد‌های استانی به مصارف عمومی استان‌ها در حالی در بودجه 93 بیش از 8/4 برابر است که با در نظر گرفتن بودجه استانداری‌ها این نسبت 5/4 برابر می‌شود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال 92 این تغییر برابر با 6/2 بوده است، همچنین افزایش این نسبت در لایحه بودجه سال 93 نسبت به سال قبل بیانگر آن است که بودجه سال آینده به لحاظ مصارف متمرکزتر شده است. به عبارت دیگر تمرکز‌زدایی در بودجه سال آینده افزایش می‌یابد.

اما بررسی منابع، مصارف و نسبت مصارف به منابع استان در لایحه بودجه سال 93 نشان می‌دهد که استان تهران با 23 هزار میلیارد تومان نزدیک به نیمی از درآمد استانی کل کشور را که حدود 48 هزار 700 میلیارد تومان است به خود اختصاص می‌دهد.همچنین حدود 69 درصد از منابع استانی کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه متمرکز شده که نزدیک به 28 درصد از مصارف استانی کل کشور را تشکیل می‌دهند.

از سویی دیگر مجموع درآمد استانی 16 استان کشور که درآمد استانی آنها کم است حدود 10 درصد کل درآمد‌های استانی کشور است.

در عین حال هفت استان در کل کشور نسبت مصارف به منابع استانی بالای صددرصد دارند که این استان‌ها شامل ایلام، کهگیلویه و بویر‌احمد، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان و لرستان هستند‌ این درحالی است که در لایحه بودجه سال 92، 15 استان چنین وضعیتی را داشتند.

اما بالاترین سرانه مصارف عمومی استان‌ها در بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویر‌احمد، خراسان جنوبی، سمنان، خراسان شمالی، هرمزگان، زنجان، چهارمحال و بختیاری با سرانه مصرفی عمومی 200 هزار تومان و بالاتر تعلق دارد که در مقابل سرانه مصرف بودجه عمومی و سرانه اعتبارات تملک استانی تهران، البرز و اصفهان از سایر استان‌ها پایین‌تر است.

همچنین هفت استان تهران، اصفهان، البرز، هرمزگان، یزد، قزوین و مرکزی کمتر از یک‌چهارم منابع استانی خود را برداشت می‌کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: