پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۷ دی ۹۲ | ۱۶:۱۷

سینمای دینی و مفهومشناسی تخیل و معنویت

بیست و نهمین هفته نامه صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع « سینمای دینی و مفهومشناسی تخیل و معنویت » منتشر شد


بیست و نهمین هفته نامه صوتی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع « سینمای دینی و مفهومشناسی تخیل و معنویت » منتشر شد

دریافت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: