سه‌شنبه 14 ژانویه 14 | 18:21

لیورپول یک خط شکنی خوب درباره تجارت برده

محمدصادق شهبازی

کار دکتر اسفندیاری مثل کار پیشین با موضوعی بدیع و جسارت و خط شکنی و پرداخت خوب به همراه بود. خوب است اسفندیاری همپای بحث های نظری در مورد جهانی شدن و مطالعات فرهنگی باز به آفرینش کارهایی بدیع از این دست به ویژه نحوه اعمال سلطه جهان غرب و رشد ظالمانه سرمایه داری ادامه دهد


تریبون مستضعفین-محمدصادق شهبازی

لیورپول فیلمی از دکتر شهاب اسفندیاری است، که به موضوع تجارت برده می‌پردازد. فیلم بعد از نمایش تیم معروف لیورپول به صورت آشنایی زدایانه در بندر لیورپول انگلیس با رفتن به موزه و مصاحبه با چند پژوهشگر برده داری به تجارت برده داری کلید میخورد. با تاریخ برده داری و نحوه گرفتن برده ها و بعد تجارت آن ها به آمریکای شمالی و جنوبی و مرکزی و باقی اروپا ادامه یافته به تبیین نقش بندر لیورپول و انگلیس و روحیه استکباری تایید کننده برده داری پرداخته میشود. در موزه و بر اساس مستندات تاریخی نحوه انتقال برده ها، مقاومت آن ها، پایان دیرهنگام برده داری و مقاومت ها در برابر برچیدن آن، گسترش دادن برده داری با به کار گرفتن سفیدپوستان و حتی کودکان برای خلق ثروت و…. بخشی از قسمت های دیگر این مستند را شکل می دهند.

شهاب اسفندیاری چون کار قابل تقدیر جهانشهری ها نه تنها باز روی موضوع بدیعی دست گذاشته و به نسبت پرداخت خوبی روی کار انجام داده، بلکه کار از نظر تکنیکی (قاب بندی، حرکات دوربین، رنگ و…. )‌به نسبت کاری خوب به حساب می‌آید.  بحث های تاریخی که به ویژه برای مخاطب ایرانی برای اولین بار دیده می شود، با اسناد و تصاویر و رجوع به موزه و کارشناسان جذابیت دو چندانی به مستند داده است. به ویژه جاهایی که در مورد نحوه انتقال بردگان و مقاومت های آن ها با تصاویر تاریخی و ماکت همراه شده است. از آن جا که کار به زبان انگلیسی ساخته شده و زیرنویس خورده است طبیعتاْ مخاطب غربی و خارجی نیز با آن ارتباط خوبی برقرار می‌کند.

البته کارخالی از اشکالات نیز نیست، کار به صورت محسوس حداقل  ۱۰-۱۵ دقیقه اضافه دارد، به ویژه که به صورت یکنواخت با ظلم های انگلیسی ها و اروپایی ها و قتل و مظلومیت و استضعاف آفریقایی ها مواجهیم. فیلم به جایگاه انقلاب دریانوردی در پیشرفت جهان مدرن نمی پردازد و به ذکر بعضی  استفاده ها از برده ها و بعضی مقاومت ها در برابر لغو برده داری بسنده می کند، حال آن که مسئله اصلی برده داری در استعمار سنتی غارت نیروی کار در کنار غارت منابع اولیه و شکل گیری جدی سرمایه داری در غرب بود. شاید اگر به این مسئله پرداخته می‌شد، جذابیت کار دوچندان شده و مخاطب در دقایق پایانی احساس خستگی نمی کرد. اسفندیاری می توانست حتی به نقاط برده گیری یعنی آفریقا یا حتی بعضی نقاط به کارگیری برده ها هم سری بزند. مثلاٌ در مورد وضعیت کنونی برده داری او با دادن شوکی یعنی وجود ۶۰۰ هزار برده در موریتانی در همین امروز‍! بدون رجوع به جزئیات از مسئله عبور می‌کند.

در مجموع کار دکتر اسفندیاری مثل کار پیشین با موضوعی بدیع و جسارت و خط شکنی و پرداخت خوب به همراه بود. خوب است اسفندیاری همپای بحث های نظری در مورد جهانی شدن و مطالعات فرهنگی باز به آفرینش کارهایی بدیع از این دست به ویژه نحوه اعمال سلطه جهان غرب و رشد ظالمانه سرمایه داری ادامه دهد و همین قوت به صورت رو به رشد در کارهای آتیه او دیده شود.

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: