شنبه 18 ژانویه 14 | 17:04

عکس: باغ وحش انسانی در بلژیک

تصویر زیر مربوط به کشور بلژیک در سال 1958 است، جایی که در آن سیاهپوستان را ـ به عنوان موجوداتی غیرانسان ـ در وضعیتی شبیه به باغ وحش برای تماشای مردم نگهداری می کردند:


باغ وحش انسانی در بلژیک

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: