جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۳۰ دی ۹۲ | ۱۸:۳۱

«پیامبری‌ازنگاهی‌دیگر»‌کتابی‌تازه‌از‌شهیدبهشتی

این کتاب مباحث شهید بهشتی درباره موضوع وحی و نبوت، راه‌های شناخت پیامبر، مباحثی درباب توحید، مسئله اعجاز، حقیقت وحی و کیفیت آن و خاتمیت را دربر می‌گیرد.


پیامبری از نگاهی دیگر شهید بهشتی

این کتاب مباحث شهید بهشتی درباره موضوع وحی و نبوت، راه‌های شناخت پیامبر، مباحثی درباب توحید، مسئله اعجاز، حقیقت وحی و کیفیت آن و خاتمیت را دربر می‌گیرد.

محمدرضا بهشتی در مورد این کتاب پدر خود (شهید بهشتی) می گوید: می خواهم عرض کنم که این کتاب گذشته از اینکه بحث در خاتمیت است و در امامت است و بعد یک اشاره ای به سمت بعد از مسئله امامتهای منصوب داریم، گذشته از این که چند تا استفاده از آن می شود کرد، و گذشته از این که چنین بحثی است، نحوه برخورد با محتوا و مضمون دینی، با آیات، با روایات، نحوه تقرب و رویکرد به جانب موضوع از لحاظ علمی جالب است.

یکی از این جنبه ها به اصطلاح ـ من عذر می خوام که تعبیر فرنگی به کار می برم ـ دو بحث داریم: یکی Discourse-Theory، یکی Discourse-Ethics. یکی بحث در عرصه نظریه گفتمان و مواجهه با موضوعات یک بحث در عرصه اخلاق گفتمان است. باید و نبایدها در این هست. در هر دو اینها و در هر دو این منظرها می خواهم عرض بکنم به نظر می رسد که نکات قابل استفاده ای در این کتاب بشود پیدا کرد و امیدوارم که توانسته باشم فقط این اندازه ترغیب کنم دوستان را که اگر خواستند و مایل بودند و فرصتی را توانستند بگذارند با این کتاب تا یک اندازه ای آشنا شده باشند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: