سه‌شنبه 28 ژانویه 14 | 11:05

عکس: بوسه آیت‌الله بر دست آیت‌الله

تصویر زیر مربوط به ملاقات آیت الله مکارم شیرازی از آیت الله انصاری شیرازی است.


آیت الله مکارم شیرازی ـ آیت الله انصاری شیرازی

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: