جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۲ | ۱۰:۴۳

روحانی: فقط یک عده معدود کم سواد از توافق ژنو حرف می‌زنند

چرا فقط یک عده معدود کم سواد از جای خاص تغذیه می شوند باید از توافق ژنو حرف بزنند اما اساتید دانشگاه های ما خاموش اند و درباره این اتفاق بزرگ بین المللی حرف نمی‌زنند؟ چرا با مردم همراه نمی شوید؟


 1. اصفهاني
  ۱۶ بهمن ۱۳۹۲

  يادم مي آيد آقاي دكتر حسن روحاني در دوران تبليغات انتخاباتي كه به شدت سعي در جلب نظر راي دهندگان داشتند، بسيار از عباراتي چون آزادي و احترام به مردم و حقوق شهروندي و لزوم انتقاد كردن و ديپلماسي فعال و چرخيدن چرخ صنعت با چرخيدن سانتريفيوژها سخن ميراندند. ايشان خود را كليد دار مشكلات مي ناميدند.
  اين سخن كه «چرا فقط یک عده معدود کم سواد از جای خاص تغذیه می شوند باید از توافق ژنو حرف بزنند اما اساتید دانشگاه های ما خاموش اند و درباره این اتفاق بزرگ بین المللی حرف نمی‌زنند؟ چرا با مردم همراه نمی شوید؟» نشان از تمايل شديد دكتر روحاني براي حمايت اساتيد دانشگاهها براي موجه جلوه دادن توافق ژنو دارد. اما وقتي حتي نمايندگان مجلس هم نسبت به اين توافق نامه سري ديد مناسبي ندارند، چه انتظاري از اساتيد بي خبر دانشگاهها هست؟ آيا اين انتظار دكتر روحاني نقض آزادي و حقوق شهروندي نيست؟
  آيا منتقدان شهروند نيستند؟ آيا نسبت دادن بي سوادي به منتقداني كه تعدادشان هم كم نيست و پراكندگي آنها هم در بين طبقات مختلف جامعه از سن و تحصيلات و طبقه اجتماعي زياد است، نقض آشكار حقوق شهروندي نيست؟
  من حقوقدان نيستم.
  من منتقدم.
  اين بود آن ديپلماسي فعال؟
  مملكت كه به باد رفت!
  راستي من هم انگار دارم آرام آرام به جمع بي سوادها مي پيوندم
  اما بگذار بگويم؛ آخر حالا كه نه چرخ صنعت ميچرخد نه سانتريفيوژها نه چرخ زندگي مردم براي گرفتن با منت و خواري سبد سبد گوشت و برنج خارجي

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: