جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۲ | ۱۴:۲۵

همایش حقوق بشر از دیدگاه امام (ره) برگزار می‌شود

به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور، همایش حقوق بشر و شهروندی از دیگاه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. این همایش در خردادماه ۹۳ به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و با مشارکت دانشکده‌های حقوق و حقوقدانان برگزار خواهد شد.


پوستر همایش

به گزارش تریبون مستضعفین، به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور، همایش حقوق بشر و شهروندی از دیگاه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. این همایش در خردادماه ۹۳ به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و با مشارکت دانشکده‌های حقوق و حقوقدانان برگزار خواهد شد.

ارتباط با دبیرخانه:

آدرس: خیابان خردمند جنوبی- جنب کوچه جمال- سازمان بسیج حقوقدانان کشور- دبیرخانه همایش حقوق بشر و شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

تلفن: ۰۲۱- ۸۸۳۴۱۷۶۵

وب‌سایت: EmamKhomeini.net

ایمیل: info@EmamKhomeini.net

تاریخ ارسال چکیده مقالات تا ۲۰ فروردین‌ماه ۹۳ است و برای ارسال اصل مقالات تا اول خردادماه ۹۳ فرصت خواهد بود.

 

محورها و موضوعات پیشنهادی:

محور اول:‌ مبادي و مباني نظري حقوق شهروندي

 1. مفهوم شناسي حقوق شهروندي و نگرش امام خميني در اين خصوص
 2. سيرتكامل و تطور نظريه حقوق شهروندي و تاثير گذاري انديشه سياسي امام خميني در اين مسير
 3. فهم امام خميني از حقوق شهروندي و نسبت آن با حقوق بشر (تاملي بر توهم اين هماني ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي)
 4. خوانش امام خميني از حقوق شهروندي و نسبت آن با حقوق شهري (تاملي بر توهم اين هماني ميان حقوق بشر و حقوق شهري)
 5. حقوق شهروندي و دوگانه ادعاي مدل جهان شمول يا تواضع در برابر اقتضائات متكثر تمدني جوامع مختلف در انديشه امام خميني
 6. ديدگاه امام خميني در خصوص حقوق شهروندي در انعكاس نظريه هاي دوگانه حقوقي اثبات گرايي يا حقوق طبيعي
 7. تاملي بر امكان تاثير گذاري نظريه هاي اخلاقي متفاوت بر نظريه حقوق شهروندي در ديدگاه امام خميني
 8. عناصر هويت بخش در نظريه حقوق شهروندي امام خميني و تاثير پذيري آن از انديشه هاي متكثر سياسي
 9. نگرش كلامي امام به حقوق شهروندي و دوگانه خدامحوري يا انسان مداري

محور دوم: نفي حقوق شهروندي ليبرال و ضرورت بومي سازي اين مفهوم در بستر انديشه سياسي اسلامي

 1. مفهوم شناسي شهروند از نگاه امام خميني در زيست بوم حكومت اسلامي و حكومت ليبرال و تاثير آن بر پردازش نظريه حقوق شهروندي
 2. تفاوت هاي نظريه حقوق شهروندي مبتني بر انديشه اسلامي و حقوق شهروندي ليبرال در انديشه امام خميني
 3. ديدگاه امام خميني در خصوص حقوق شهروندي و تعهدات مدني شهروندان
 4. نقش حقوق شهروندي در انديشه سياسي امام خميني، بستر ساز جامعه مدني ليبرال دمكراسي يا زمينه سازي مدينه فاضله اسلامي
 5. امام خميني و طرد خوانش ليبرال از حقوق شهروندي
 6. امام خميني و ضرورت پردازش نظريه مستقل حقوق شهروندي مبتني بر انديشه اسلامي
 7. نسبت ميان حقوق شهروندي و حقوق ملت موضوع فصل سوم قانون اساسي

محور سوم: تقريري از نظريه حقوق شهروندي اسلامي در انديشه امام خميني

 1. نسبت ميان شهروند و حكومت اسلامي از ديدگاه امام خميني
 2. امام خميني و رابطه متقابل حقوق و تكاليف شهروندان در جامعه اسلامي
 3. حقوق سياسي شهروندان از ديدگاه امام خميني
 4. حقوق اجتماعي شهروندان از ديدگاه امام خميني
 5. بهداشت و سلامت عمومي شهروندان از ديدگاه امام خميني
 6. نگرش امام خميني در خصوص حق شهروندان در بهرهمندي از آزادي اطلاعات
 7. حقوق فرهنگي شهروندان در انديشه امام خميني
 8. حقوق اقتصادي شهروندان در انديشه امام خميني
 9. حق شهروندان بر عدالت قضايي از انديشه امام خميني
 10. حق بر آموزش و دانستن شهروندان در انديشه امام خميني
 11. حقوق شهروندي اقليت هاي اسلامي از منظر امام خميني

محور چهارم: جايگاه حقوق شهروندي در انديشه صدور انقلاب اسلامي امام خميني

 1. تئوري انقلاب اسلامي و تحول در مفهوم و مصاديق حقوق شهروندي
 2. ضرورت استمرار انقلاب و كاركرد حقوق شهروندي در اين مسير در انديشه امام خميني
 3. مدل سازي نظام واره حقوق شهروندي در انديشه امام خميني
 4. امام خميني و نفي انحصار گرايي ملي در فهم حقوق شهروندي
 5. مسلمانان غير ايراني و امكان بهره مندي ايشان حقوق شهروندي در انديشه امام خميني

 

دریافت پوستر

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: