یکشنبه 09 فوریه 14 | 12:01
لو فیگارو:

نیروهای آمریکایی مخفیانه به عراق بازمی‌گردند

بغداد خود را برای دریافت سلاح جدید از آمریکا آماده می کند تا بهتر بتواند با ناامنی ایجاد شده توسط گروه ˈالقاعدهˈ مقابله کند.


ˈژرژ مالبرونوˈ خبرنگار ویژه لو فیگارو در بخش خاورمیانه در شماره روز گذشته (شنبه) این روزنامه در گزارشی اعلام کرد: چند صد نیروی آمریکایی در نظر دارند تا برای آموزش نیروهای امنیتی محلی در استفاده از سلاح جدید به عراق باز گردند.

این گزارش افزود: بغداد خود را برای دریافت سلاح جدید از آمریکا آماده می کند تا بهتر بتواند با ناامنی ایجاد شده توسط گروه ˈالقاعدهˈ مقابله کند.

ˈهشام داوودˈ محقق مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه با اشاره به حضور گسترده نیروهای آمریکایی در کنار ارتش عراق یک سال پس از سقوط ˈصدام حسینˈ و ایستادن آنها در مقابل مخالفان اشغال عراق، اعلام کرد : بغداد، فلوجه سال 2004 میلادی نیست.

وی افزود: نیروهای آمریکایی نخواهند توانست به راحتی در خیابان تردد کنند و جز در موارد استثنایی در مبارزات شرکت نخواهند کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: