پنج‌شنبه 27 فوریه 14 | 10:10

رابطه درآمد و خط فقر در پرداخت یارانه نقدی

آنچه پیش از این دولت عنوان کرده میانگین خط فقر شهری در کل کشور حدود 1 میلیون تومان است. در حالی که خط فقر در تهران و کلان شهرهای از میانگین خط فقر ملی بالاتر است


یک استاد دانشگاه گفت: «اگر دولت بر اساس میانگین خط فقر ملی بخواهد تصمیم بگیرد و میزان درآمد را مشخص کند خیلی از افرادی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می کنند اگرچه ممکن است فقیر باشند، اما چون از میانگین خط فقر ملی بالاتر هستند از دریافت یارانه محروم می شوند.»

علی طیب نیا وزیر اقتصاد درباره چگونگی شناسایی افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی گفت: در تشخیص افراد نیازمند عوامل متعددی همانند درآمد، دارایی ها شامل داشتن و یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو و محل سکونت بررسی خواهد شد.

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «روش هایی که دولت برای شناسایی افراد جهت پرداخت یارانه نقدی عنوان کرده کافی نیست. در فرم خود اظهاری باید دو دسته اطلاعات پرسیده شود که یک دسته شامل درآمدها و دارایی ها و دسته دیگر مربوط به مخارج و هزینه ها است.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر شناسایی نباید بر اساس درآمد افراد صورت بگیرد چرا که احراز صحت و سقم آن نیازمند هزینه کرد دولت است.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «10 مولفه به نام داده های عینی وجود دارد که بر اساس آن می توان وضعیت رفاهی خانوار را مشخص کرد که این داده ها نیازمند تحقیق از سوی دولت نیست و فرد مدعی باید آنها را اثبات کند.»

وی ادامه داد: «از جمله این 10 مولفه می توان به جنسیت و سن سرپرست خانوار، شغل سرپرست، تعداد اعضای خانوار، ترکیب خانوار از جمله جنسیت، سن، وضعیت اشتغال و تحصیل افراد خانوار اشاره کرد.»

وی افزود: «همچنین محل سکونت افراد که از طریق کد پستی قابل تشخیص است، معلولیت یا وجود بیماری پرهزینه در سرپرست یا افراد خانوار، سطح زیربنای مسکن و اینکه ملکی است یا استیجاری از دیگر داده های عینی می باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا اگر این موارد رعایت شود و موضوع هزینه ها هم لحاظ شود امکان شناسایی وجود دارد.»

راغفر درباره چگونگی تعیین میزان درآمد برای شناسایی افراد گفت: «میزان درآمد باید با توجه به ترکیب خانوار تعیین شود. از سوی دیگر تعیین یک رقم به عنوان شاخص درآمد برای تعیین خانوارهای نیازمند به دلیل تفاوت های ابعاد و ترکیب خانوار اشکال عمده دارد.»

وی ادامه داد: «یعنی میزان درآمد باید برای فردی که در تهران زندگی می کند با فردی که در یک شهرستان دورافتاده زندگی می کند متفاوت باشد.»

وی افزود: «البته در صورت متغیر گرفتن میزان درآمد باید این نکته در نظر گرفته شود که جاذبه های شهر را برای مناطق محروم جهت مهاجرت زیاد نکند. به عبارت دیگر تعیین میزان درآمد باید به صورتی باشد که به نفع مناطق محروم باشد تا فرد احساس کند در صورت مهاجرت به شهر ضرر خواهد کرد.»

راغفر درباره رابطه خط فقر و میزان درآمد برای شناسایی افراد گفت: «آنچه پیش از این دولت عنوان کرده میانگین خط فقر شهری در کل کشور حدود 1 میلیون تومان است. در حالی که خط فقر در تهران و کلان شهرهای از میانگین خط فقر ملی بالاتر است.»

وی ادامه داد: «لذا اگر دولت بر اساس میانگین خط فقر ملی بخواهد تصمیم بگیرد و میزان درآمد را مشخص کند خیلی از افرادی که در تهران و شهرهای بزرگ زندگی می کنند اگرچه ممکن است فقیر باشند، اما چون از میانگین خط فقر ملی بالاتر هستند از دریافت یارانه محروم می شوند.»

وی افزود: «بنابراین دولت باید بر اساس موقعیت جغرافیایی و تعیین خط فقر برای هر منطقه به تعیین چند میزان درآمد جهت شناسایی افراد اقدام کند و این کار به صورتی باشد که به نفع مناطق محروم باشد تا افراد احساس کنند اگر به تهران و شهرهای بزرگ مهاجرت کنند به ضرر آنها تمام خواهد شد.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: