یکشنبه 02 مارس 14 | 11:06

تصمیم آل‌خلیفه برای تبدیل مسجد به پارک

رژیم حاکم، این مسجد را که 70 سال قدمت دارد، در تاریخ 19 آوریل 2011 به صورت غیرقانونی تخریب کرد. گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین به ریاست شریف بسیونی، این اقدام رژیم را به مثابه مجازات دسته جمعی یک طایفه خاص قلمداد کرد.


تخريب مسجد امام صادق(ع) در بحرين

“میثم سلمان” رئیس بخش آزادی های دینی در سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین، گفت: اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که نظام حاکم، اقدامات عملی در تغییر مکان مسجد تاریخی البربغی را آغاز کرده است.

میثم سلمان خاطرنشان کرد: این مسجد، بیش از 450 سال قدمت دارد و در 17 آوریل 2011 به صورت غیرقانونی در مدت برقرار شدن مقررات فوق العاده در کشور در معرض تخریب قرار گرفت که سازمان های بین المللی و معتبر این اقدام را “جنایتی تمدنی” ارزیابی کردند که به منظور نابود کردن آثار تمدن یک طایفه مذهبی اصیل ملی صورت می گیرد.

وی همچنین، تبدیل مسجد ابوذر به پارک را اقدامی به شدت تحریک آمیز، ضد احساسات ملت بحرین دانست و آن را به مثابه سبک شمردن تاریخ مقدسات دینی و احساسات شهروندان بحرینی ارزیابی کرد، به ویژه که این مسجد، در سازمان اوقاف جعفری، ثبت شده و نقشه و پروانه ای رسمی با نام، جایگاه و مساحت مستند دارد.

سلمان تاکید کرد: رژیم حاکم، این مسجد را که 70 سال قدمت دارد، در تاریخ 19 آوریل 2011 به صورت غیرقانونی تخریب کرد. گزارش کمیته حقیقت یاب بحرین به ریاست شریف بسیونی، این اقدام رژیم را به مثابه مجازات دسته جمعی یک طایفه خاص قلمداد کرد.

رئیس بخش آزادی های دینی در سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین، تصریح کرد: تصمیم رژیم بحرین برای تبدیل این مسجد به پارک، اقدامی تحقیر آمیز و نژادپرستانه ضد یک طایفه خاص از مردم بحرین است. این اقدامات نشان می دهد که رژیم، قصد ندارد مساله مساجد تخریب شده را حل و فصل کند و اشتباه تاریخی خود را در منهدم کردن پنج درصد از مساجد ثبت شده در اوقاف اتباع مذهب جعفری را تصحیح کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نه وزارت دادگستری و امور اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری حق و اجازه ندارد که جایگاه مسجد تاریخی البربغی را تغییر دهد یا زمین مسجد ابوذر غفاری واقع در البربوره (النویدرات) را مورد تعرض قرار دهد، زیرا اراضی مسجد، وقفی هستند و هیچ نهاد قانونی حق مصادره اراضی مساجد را ندارد. بنابراین هر نهاد یا سازمانی که در غصب ِ حتی یک وجب از اراضی مساجد شریک باشد، در ارتکاب جرمی اخلاقی، قانونی و تاریخی سهیم می شود.

میثم سلمان با انتقاد از برخورد طایفه ای رژیم حاکم با مساله مساجد، دور داشتن مساجد از کشمکش های گذرای سیاسی را خواستار شد و بر ضرورت بازسازی مساجد منهدم شده در و احداث دوباره آنها در جایگاه قبلیشان بدون هرگونه کم و کاست و بر اساس جدول زمان بندی شده، تاکید کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: