یکشنبه 30 مارس 14 | 10:51
مقوله‌ای که نباید با آن شعاری برخورد کرد

نام‌گذاری سال‌ها چرا صورت می‌گیرد؟

مساله عزم ملی و فرهنگ ملی از مسائل مهمی هستند که در شعار سال گنجانده شده است. مسائلی چون استفاده از تولیدات داخلی و اهتمام به آن از جمله موضوعاتی هستند که زیر سایه فرهنگ سازی درست تحقق می‌پذیرد. سه گانه‌ اقتصاد، فرهنگ و علم که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است بر همین نکته تاکید دارد که این مسائل جدا از هم نیست و برای رسیدن به هر سه این موارد باید به همه آنها توجه همزمان صورت گیرد که البته در این زمینه تلاشی جهاد گونه نیاز است.


موضوع نامگذاری سالها که به عنوان سنتی حسنه از سوی رهبر معظم انقلاب پایه گذاری شده است، مساله‌ای است که تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. اما این مساله با اما و اگرهایی همراه است که بایستی بدان‌ توجهی ویژه کرد. یکی از این موارد گفتمان سازی است. گفتمان سازی یکی از اهداف اصلی نامگذاری‌ها در این چند سال بوده است. رهبر معظم انقلاب همواره بر مساله گفتمان سازی تاکید داشته‌اند. گفتمان سازی از این حیث دارای اهمیت است که زمینه حرکت جامعه به سمت هدف مورد نظر را فراهم می کند. یعنی تا جامعه در خصوص مساله‌ای احساس نیاز نکند و انگیزه و دغدغه در آحاد مختلف جامعه ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت که جامعه به سمت موضوع مورد نظر حرکت کند. از همین رو مساله نامگذاری سالها دارای اهمیت بسزایی است.

از سوی دیگر نامگذاری سالها تنها یک عنوان برای نامیدن یک سال نیست، بلکه یک هدفگذاری ویژه است. بدین معنا که نامگذاری یک سال بر اساس یک هدف مشخص سبب انسجام نیروها و وحدت آحاد جامعه برای حرکت به سوی هدفی خاص می شود. هدفگذاری سبب جلوگیری از بطالت وقت و نیرو می شود. به دنبال هدفگذاری برنامه ریزی مطرح می شود زیرا برای رسیدن به هدف باید برنامه ریزی و تاکتیک و ابتکار عمل صورت گیرد. از این رو نامگذاری امسال به نام « اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» یک نامگذاری صرف نیست بلکه هدفی است که در پی آن گفتمان سازی و برنامه ریزی باید انجام گیرد و متعاقب آن از سوی تک تک آحاد جامعه با هر نقش و هر مسئولیتی گامی رو به جلو برداشته شود.

حس مسئولیتی که نامگذاری ها در جامعه ایجاد می‌کند نیز در جای خود حائز اهمیت است. نامگذاری‌ها هم هدف را مشخص می کنند هم وظیفه را. متاسفانه در طی سالهای گذشته برخوردی که با مساله نامگذاری سالها صورت گرفته بیشتر سطحی و شعاری بوده است و بعضا منحصر به برگزاری سمینارها و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در ادارات و سطح شهرهای مختلف کشور شده است. درصورتی که باید طوری عمل شود که آحاد جامعه به اهمیت نامگذاری ها واقف شوند. از این نظر نامگذاری سالها یک حس مسئولیتی را در تک تک آحاد جامعه ایجاد می کند. در نامگذاری سالها نمی توان گفت که دولت یا مجلس و یا نهاد و سازمانی به طور اختصاصی متولی هستند؛ بلکه این موضوع با همه افراد جامعه سرو کار دارد و همه در تحقق شعار سال متولی هستند. نامگذاری سالها در زمینه گسترش فرهنگ متولی گری و مسئولیت پذیری در جامعه نیز حائز اهمیت است و درجهت تغییر فرهنگ انتقاد گری به سمت متولی گری و مسئولیت پذیری در جامعه عمل می کند.

اینکه رهبر معظم انقلاب همواره به نقش جوانان و دستگاه‌های مختلف تاکید دارند خود ناظر بر گستره مسئولیت و وظیفه تحقق شعار سال است. تحقق این شعار با عزم ملی و پشتوانه و ظرفیت عظیم جوانان و دانش آموختگان و متخصصات بومی کشورمان میسر می شود. از این روست که رهبر انقلاب به جوانان تاکید می کنند که با ابتکار عمل در این عرصه وارد شوند و نسبت به تحقق شعار سال اقدام نمایند.

بسیاری از کارشناسان بیان کرده اند که شعار امسال یکی از بهترین شعارهای سال است. چراکه به مفهوم فرهنگ به عنوان بنیانی برای ساخت کشور و تعالی عرصه های مختلف همچون اقتصاد نظر دارد. رهبر معظم انقلاب در این زمینه به مسئولان فرهنگی کشور توصیه فرموده اند که از رخنه‌های مختلف فرهنگی مراقبت به عمل آورند. چراکه همین رخنه‌ها سبب گسست فرهنگی می شود و جامعه را با معضلات دوگانگی و یا چندگانگی در فرهنگ روبرو می سازد. رهبر معظم انقلاب پیش از اینها در نامگذاری سالها فرهنگ‌سازی را راهی برای رسیدن به اقتصادی پویا و توسعه کشور قلمداد کردند. به عنوان نمونه فرهنگسازی در «اصلاح الگوی مصرف» را ایشان در سالهای گذشته مطرح نمودند. اینک نیز با اشاره صریح به فرهنگ بر اهمیت این حوزه تاکید نموده اند که خود تفسیر ویژه ای می طلبد. اما در بر دارنده این مطلب است که فرهنگ بر اقتصاد و سایر حوزه‌ها تاثیر ویژه ای دارد. از این روست که تا جامعه ای فرهنگ  پیشرفت و المان‌های این فرهنگ در آنها درونی و نهادینه نشود، نمی توان انتظار داشت که برای رسیدن به توسعه تلاش کنند.

مساله عزم ملی و فرهنگ ملی از مسائل مهمی هستند که در شعار سال گنجانده شده است. مسائلی چون استفاده از تولیدات داخلی و اهتمام به آن از جمله موضوعاتی هستند که زیر سایه فرهنگ سازی درست تحقق می‌پذیرد. سه گانه‌ اقتصاد، فرهنگ و علم که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است بر همین نکته تاکید دارد که این مسائل جدا از هم نیست و برای رسیدن به هر سه این موارد باید به همه آنها توجه همزمان صورت گیرد که البته در این زمینه تلاشی جهاد گونه نیاز است. رشد علم در کشور ما بسیار بالاست و به تازگی ایران جزو بیست کشور مهم دنیا در این زمینه قرار گرفته است اما در این روند نباید تنها به رشد علم دل خوش کرد و باید با اهتمامی ویژه نسبت به تبدیل علم به فناوری و بهره وری از آن اقدام نمود که این موضوع با مدیریت جهادی قابل تحقق است.

به هر جهت نامگذاری سالها یک هدفگذاری ویژه برای برداشتن گامی رو به جلوست که نباید با این شعار تنها به صورت شعاری برخورد کرد. رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته توجه ویژه ای به نامگذاری سالها داشتند و با نگاهی دقیق به این نامگذاریها می توان متوجه شد که نامگذاری هر یک از سالها بی ارتباط با سال گذشته نیست و در این جهت رهبر معظم انقلاب مسیری را برای رسیده به مقصد نهایی ترسیم کرده اند که در راستای « الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» قرار دارند. از همین رو  تحقق شعار هر سال به عنوان گامی رو به جلو برای رسیدن و تحقق این الگو مدنظر است که راهبردی بلند مدت برای پیشرفت ایران اسلامی است و بدین جهت نامگذاری سالها از اهمیت بسزایی برخوردارند که راه آینده را برای ما هموار می کنند؛ با توجه به این موضوع که آینده جایی نیست که ما آن را به یکباره بیابیم بلکه راه آینده را باید خود بسازیم و هر چه این راه را هموارتر و بهتر بسازیم زودتر به مقصدی والا می رسیم.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: