شنبه 03 می 14 | 10:35

هدیه جهیزیه ای به نام مبارک امام هادی

پدر خانه مشکل سیاتیک دارد و خیلی نمی تواند کار کند اما امرار معاش را با کارگری در باغهای مردم انجام می دهد و روزی ۲۰ هزار تومن و در ایام خاص تا سی هزار تومن حقوق می گیرد و با یارانه در کل رقم ۵۰۰ هزار تومن در ماه درآمد دارد.


این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

این خانواده روستایی سه فرزند دارند؛ دو خواهر و یک برادر.

پدر خانه مشکل سیاتیک دارد و خیلی نمی تواند کار کند اما امرار معاش را با کارگری در باغهای مردم انجام می دهد و روزی ۲۰ هزار تومن و در ایام خاص تا سی هزار تومن حقوق می گیرد و با یارانه در کل رقم ۵۰۰ هزار تومن در ماه درآمد دارد.

متاسفانه تاکنون بیمه نبوده اند و به دلیل بیماری هزینه های درمانی هم بر دوش پدر سنگینی می کند.

بیش از یکسال و نیم است که دحتر خانواده عقد کرده اما به دلیل شرایط اقتصادی هنوز نتوانسته اند جهیزیه ای برای عروس تهیه کنند.

با توجه به تقارن این فراخوان با شهادت امام هادی علیه السلام، این جهیزیه را به این امام بزرگوار هدیه میکنیم.

خیریه همت

خیره همت پرداخت انلاین

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: